– Uforståelig krabbekvote

– Det trengs en forvaltning av snøkrabbe, men den plutselige totalkvoten på 4.000 tonn virker uforståelig så lenge den ikke fordeles på fartøy, sier Snøkrabbe-forsker Harald Hansen til Fiskeribladet.no om den nye totalkvoten på 4000 tonn snøkrabbe. Han forteller videre at det olympiske fisket Per Sandberg (Frp) legger opp, til er alt annet enn bra.