– Turistene spør: hva er det med Finnmark?

Søppelet langs kysten ødelegger naturopplevelsen for turister. Men finnmarkinger må belage seg på private ryddeinitiativ, for ingen fikk tilskudd til å rydde strendene i Finnmark i år.

Kaia i Gjesvær

SØPPEL OG SKROT: Finnmark friluftsråd søkte om to millioner kroner til å rydde strendene i fylket, men nådde ikke opp i konkurransen.

Foto: Rolf Granlund

Sammen med tang, tare og skjell finner vi fiskeredskap, plastkanner og annet plastavfall på den lange, fine sandstranden på Ekkerøy i Vadsø kommune.

Ingjerd Tjelle

– Dette er pinlig for Finnmark og Norge, sier daglig leder for Ekkerøy Feriehus, Ingjerd Tjelle.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Nylig hadde bygdelaget sin årlige dugnad, men nå er nytt avfall skylt i land. Daglig leder for Ekkerøy Feriehus, Ingjerd Tjelle plukker opp en slags spisekopp med russisk skrift som har havnet i fjæra.

– Dette viser hvor fort det blir forsøplet igjen, sukker hun.

Hvert år kommer det mange fugleturister hit med store telelinser og teleskop. Men alt søppelet er pinlig for henne, og for Finnmark, mener hun.

– Det er synd at de samtidig får bilder av blåplast, gulplast og hvite plastkanner. Det er ikke rart at de kommer til resepsjonen vår og spør; hva er det med Finnmark? Hvorfor ser det slik ut? Har dere problemer?, gjenforteller Tjelle.

Ingen fikk tilskudd

Forsøpling er et problem langs hele norskekysten, fortalte skipper Rolf Granlund til NRK torsdag. Han har seilt fra Trondheim til Finnmark, og syntes søppelet trakk ned opplevelsen.

Miljødirektoratet har tilskuddsordning til organisasjoner og private aktører som setter i gang oppryddingsprosjekter langs kysten, og i år deler de ut 35 millioner kroner. Men ingen fra Finnmark har fått.

Direktoratet kan ikke svare for hvorfor, men sier de har prioritert at tilskuddene geografisk skal spres over hele landet. Videre må søknadene inneholde tydelige beskrivelser og detaljert budsjett.

Store mengder plast på en strand

Plast utgjør omtrent 80 prosent av søppelet i havet, og det er anslått at mellom 5 og 13 millioner tonn plast havner i verdenshavene hvert år. Bildet er fra strandrydding i Bergen tidligere i år.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

I år mottok de 206 søknader, med et totalbeløp på 200 millioner kroner.

– Det har derfor vært nødvendig med en streng prioritering ved vurdering og fordeling av tilskuddsmidlene, sier seksjonsleder for seksjon for avfall og grunnforurensning, Hilde Valved.

– Stort problem

Finnmark friluftsråd søkte om to millioner kroner til å rydde strendene, men nådde ikke opp i konkurransen. Leder Hugo Tingvold er skuffet, og mener søppelproblemet er så stort i Finnmark at myndighetene må ta større ansvar.

– Sørpå har de egen offentlig kommunal strandryddetjeneste, vi må tenke helt nytt. Vi kan ikke bare plukke opp, vi må tenke på hvor mye plast vi produserer. Det er et stort og viktig tema vi må jobbe med på alle mulige måter, sier Tingvold.

Kaia i Gjesvær

Slik så det ut i Gjesvær da Rolf Granlund ankom stedet med seilbåten sin.

Foto: Rolf Granlund

Ingjerd Tjelle på Ekkerøy reagerer på at det er frivillige og private som skal ta det største ansvaret for å rydde kysten vår.

– Det bør komme inn på driftsbudsjettene, og som kommunale tjenester bør det være en tjeneste som handler om at det skal se OK ut rundt oss. Vi kan ikke bare overlate problemet til et direktorat som utlyser penger. Det blir litt tungvint, mener hun.

– Noen bør ta ansvar og ta vare på turistperlene, og ikke la det se slik ut. Det er egentlig bare trist.