– Tre måneder forsinket tomt, men sykehuset er i rute

Tre måneder forsinket er tomta til Kirkenes sykehus klar for bygging, men ifølge prosjektansvarlig er sykehuset likevel i rute.

Tomta til Kirkenes sykehus ferdig

Tomta til nye Kirkenes sykehus er nå klar til å bygges på, over to måneder forsinket ifølge prosjektleder Gunnar Stumo.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Vi hadde planlagt en stopp i arbeidet mellom tomteklargjøringa og selve bygginga, men nå går vi rett på neste fast. Så det blir ingen forsinkelse, sier Gunnar Stuom som er prosjektleder for det nye sykehuset.

Gunnar Stumo prosjektleder nye Kirkenes sykehus

Vi regner med å være i rute med ferdig sykehus høsten 2016, sier prosjektleder Gunnar Stumo.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Uklar hvor mange lokale som får oppdrag

Kirkenes Byggservice er ansvarlig for byggingen av første etasje, og henter nå inn tilbud fra underleverandører i det største prosjektet bedriften noensinne har hatt. Totalt er det godt

Jonny Bergman er daglig leder i Kirkenes Byggservice

Jonny Bergman i Kirkenes Byggservice ønsker flest mulig lokale bedrifter i arbeidet på sykehuset.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

over 350 millioner kroner. Det har vært et mål for prosjektet å ha flest mulig lokale bedrifter med, men det er fortsatt uvisst hvor mange som får tilslag.

– Vi ønsker at flest mulig lokale bedrifter, men det er vanskelig å si nå hvor mange det blir. Vi henter inn anbud nå, sier daglig leder i Kirkenes Byggservice Jonny Bergman.

Det nye sykehuset i Kirkenes er en del av regjeringens nordområdesatsning med deler av finansieringen direkte over statsbudsjettet.

Det tyske selskapet Cadolto begynner i starten av 2016 med å sette opp resten av sykehuset i moduler på 1. etasje. Sykehuset er nå under produksjon på fabrikk i Tyskland.