– Tilstedeværelse i Finnmark er viktig i et terror-perspektiv

Porsanger-ordfører Aina Borch mener militær tilstedeværelse i Finnmark er viktig i et terror-perspektiv.

Forsvarsøvelse i Finnmark

FLERE I GRØNT: Porsangerordfører ønsker soldater stasjonert på permanent basis i Finnmark i framtiden.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

– Det er mange momenter i en beredskapssituasjon og en sikkerhetsmessig situasjon som ikke nødvendigvis omhandler Russland.

Ordfører i forsvarskommunen Porsanger, Aina Borch har tirsdag vært i møte med Forsvarsdepartementet, nettopp for å snakke om viktigheten av tung militær tilstedeværelse i Finnmark.

– Vi har olje og gassvirksomhet og vi har andre typer installasjoner som kan bli mål for terroraksjoner, sier Borch.

– Trusselen kommer ikke rullende over grensa

NUPI-forsker Karsten Friis har tidligere sagt til NRK at han ikke utelukker at framtidas forsvarsdebatt i større grad vil handle om terrorbekjempelse enn å bygge opp et forsvar i nord for å hindre en invasjon østfra.

– Det er sånn at trusselen ikke kommer rullende over grensa, men kommer på andre måter. Det betyr at man i en alliansesammenheng må delta for å skape sikkerhet utenfor eget territorium. Det måtte man etter 11. september i USA. Vi må fortsatt regne med at det kommer et ønske fra våre allierte om at vi skal delta internasjonalt, mener Friis.

Friis mener man også i framtida vil måtte forholde seg til deltakelse i internasjonale operasjoner, og ikke bare tenke forsvar av eget territorium.

Ingen motsetning

Fra Forsvarets side forsikres det om at man både i dag og i framtida vil kunne ha et nasjonalt forsvar og bidra utenlands.

– Fakta er at både langtidsplanen for forsvaret og forsvarssjefens militærfaglige råd legger opp til et helthetlig forsvar av Norge. Det skal være en minimums førstelinje forsvar i nord og en god evne til å delta i internasjonale operasjoner, sier Hærens talsmann Aleksander Jankov.

– Betyr det at det ikke er en motsetning mellom å kunne forsvare norsk territorium og samtidig kunne delta internasjonalt?

– Snarere tvert imot. Det er slik at en ferdig modernisert brigade i hæren er den viktigste forutsetningen for å kunne gjøre både minimumsforsvaret på land og delta i internasjonale operasjoner.

Viktig med permanent personell

For Porsanger-ordføreren er det betryggende:

– Det gjør Porsangmoen og de andre øvingsområdene vi har i Porsanger enda mer dagsaktuelle. Vi vet jo at de franske styrkene med jagerfly har vært å øvd i Porsanger i åtte uker tidligere i høst, og nå er de i Syria.

Borch mener at det å ha gode områder for å øve blir viktig, og derfor blir det også viktig å ha folk stasjonert på permanent basis i Porsanger for å kunne håndtere alt på en forsvarlig og god måte.

– Det handler om sikkerhet og beredskap lokalt, samtidig som vi skal være med på å bygge opp for det som skjer rundt i verden, mener Borch.