– Svaret på reformen er innlysende

Mæland mener regionreformen er en selvsagt reform. – Jeg har ikke satt spørsmålstegn ved retten til omkamp. Det kan man drive inn i uendeligheten hvis man mener det er konstruktivt. Jeg mener det ikke er det. Livene våre har endret seg dramatisk de siste 50 årene. Er det da noen grunn til at fylkeskommunene ikke skal endre seg når resten av verden har endret seg? Jeg mener at svaret er innlysende.