NRK Meny
Normal

– Sterkt beklagelig at norske journalister nektes adgang

Nils Bøhmer i Bellona mener norske myndigheter må på banen etter at to NRK-journalister ble nektet adgang til en norskrussisk atomøvelse i forrige uke.

atomavfall

Norge har siden 90-tallet vært engasjert i opprydningsarbeidet i Andrejevbukta.

Foto: Morten Ruud / NRK

– Jeg synes det er sterkt beklagelig at norske journalister blir nektet adgang til et prosjekt der norske myndigheter har stått for store deler av finansieringen, sier Bøhmer, daglig leder i miljøorganisasjonen Bellona.

Nils Bøhmer

Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

To journalister fra NRK Finnmark ble forrige torsdag nektet adgang til en norskrussisk atomberedskapsøvelse i Andrejevbukta.

Øvelsen er en del av forberedelsene på å flytte og sikre atomavfallet i bukta. Norske myndigheter har i flere år vært involvert i arbeidet med å forbedre forholdene i området, som har blitt brukt til lagring av radioaktivt materiale fra 90 atomubåter.

– Jeg forventer at Utenriksdepartementet sender en note til russiske myndigheter for å hindre at dette skjer igjen, sier Bøhmer.

Tarjei Abelsen og Amund Trellevik

NRK Finnmark-journalistene Tarjei Abelsen og Amund Trellevik i Murmansk, der de måtte bli etter å ha blitt nektet adgang til atomberedskapsøvelsen de hadde kommet for å dekke.

Foto: Privat / NRK

– Ønsker å ødelegge samarbeid

Norske journalister har tidligere fått adgang til Andrejevbukta, og Bøhmer stiller seg uforstående til at journalistene fra NRK skulle nektes adgang nå.

Han mener det virker som om russiske myndigheter rett og slett ikke ønsker at norsk presse skal få tilgang til øvelsen.

– Jeg kan ikke helt skjønne at det skulle være noen grunn å nekte norske journalister tilgang til dette området, sier han.

– Men det kan kanskje slik at enkelte krefter i Russland ønsker å ødelegge samarbeidet mellom Norge og Russland, og stikke kjepper i hjulene på denne måten.

Atomavfallslager i Andrejevabukta på Kolahalvøya

Det radioaktive materialet som har vært lagret i Andrejevbukta skal etter planen flyttes til et nytt lagringssted i Uralfjellene. Forrige ukes øvelse var en del av forberedelsene til dette.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Et mulig svar på sanksjonene

Distriktsredaktør i NRK Finnmark, Morten Ruud, mener også dette kan være en måte å markere seg overfor Norge på.

– Jeg tror at her er det forskjellige russiske statsetater som er uenige i hvilken åpenhetslinje man skal ha til journalister fra vest, sier han.

Morten Ruud, distriktsredaktør NRK Finnmark

Morten Ruud, distriktsredaktør i NRK Finnmark.

Foto: Ole Kaland / NRK

– Vi må også se dette i lys av konflikten som er mellom Vest-Europa og Russland. Jeg tror at dette kan tolkes som et mulig svar på den sanksjonspolitikken som er rettet mot Russland, sier han.

Han er understreker at det er svært beklagelig at NRK ikke får dekket en øvelse som er så viktig for sikkerheten i nordområdene de nærmeste årene.

Utenriksdepartementet skriver i en epost til NRK at det er russiske myndigheter som regulerer adgangen til områder på sitt eget territorium.

....De er kjent med at vi fra norsk side ønsker åpenhet om prosjektene, og størst mulig tilgang for presse ved relevante anledninger for å gi offentligheten innsyn i samarbeidet. Det er positivt at russiske myndigheter flere ganger har gitt norsk presse adgang til Andrejevbukta. Det er imidlertid opp til russiske myndigheter å fatte beslutninger om dette fra gang til gang.

– Viktig at Norge har journalister i Andrejevbukta

Han får støtte fra Bøhmer som mener det er særlig viktig at ikke bare norske myndigheter, men også norske journalister, har tilgang til Andrejevbukta.

– Det er viktig at man, også fra norsk side, har tilgang til uavhengige observatører og journalister som kan rapportere om dette prosjektet, sier han.

– Norske myndigheter har heller ikke vært veldig velvillige til å gi ut informasjon om hva som faktisk skjer der. Derfor er det viktig at også norske journalister har anledning til å komme dit og stille de kritiske spørsmålene.

Hindrer ikke norske journalister adgang

Den Russiske ambassaden i Norge avviser et ønske om å ødelegge samarbeidet.

– Jeg har ingen tro på at intensjonen var å hindre de norske journalistene å komme til Andrejevbukta. Det Norsk-Russiske atomsamarbeidet er veldig fruktbart og kan bare sees på som positivt. Øvelsen var en suksess så det er ingen grunn til utestenge norske journalister. Kanskje kan det være en teknisk svikt som er årsaken, skriver pressekontakt Andrey Kulikov i en epost til NRK.