NRK Meny
Normal

– Rovviltforvaltningen er en katastrofe for sauebøndene

Finnmark Bondelag mener bjørnenes herjinger i en saueflokk i Tana er et resultat av regjeringas feilslåtte rovdyrpolitikk.

Bjørn spiser sau i Susendal i Nordland. Brunbjørn

Arkivfoto av bjørn som spiser sau i Nordland. I Finnmark er det nå flere sauersom er tatt av bjørn, og Finnmark Bondelag mener at dette skjer på grunn av en feilslått rovviltforvaltning og fordi rovviltforliket ikke følges opp.

Foto: Einar O. Båfjelldal / NRK

– Det er helt feil at bøndene skal gjøre staten sin oppgave. Myndighetene overlater alt ansvaret til sauebonden. De vil at kommunene skal sette opp skadefellingslag, men det følger ikke penger med. Da vil ikke kommunene gjøre det, så det havner på bonden som vil trygge dyrene sine.

Grete Liv Olaussen

Fylkesleder Grete-Lill Olaussen mener bøndene må gjøre jobben for staten, og ta den store belastningen med uttak av skadedyr. For bøndene som opplever dette er det en stor økonomisk og psykisk belastning.

Foto: Linn Margrete Påve

Rovviltkontakt Finnmark Bondelag Truls Halvari er lei av at det er bøndene som må ordne alt selv. Han synes det er bra at det er gitt fellingstillatelse på bjørnen i Tana, men mener Statens naturoppsyn, SNO burde rykke inn. Det er brukt store summer på å utdanne jegere og trene opp hunder. Men disse blir ikke satt inn i jakten på bjørnen.

Grete-Liv Olaussen som er fylkesleder i Finnmark Bondelag mener det er tragisk at ikke SNO og hundene blir brukt.

– Det er meningsløst at spesialtrente hunder og personell ikke skal settes inn når rovdyr gjør skader innenfor det som skal være trygge beiteområder for sau. Det er brukt mye penger på å trene opp jegere i SNO, og de har egne bjørnehunder.

Tatt over tjue sauer

En bjørn har tatt over tjue dyr i Luftjok i Tana. Bjørnen har gått til angrep innenfor et B-område, et område som er prioritert for beitedyr.

I juni ble en bjørn felt etter å ha drept tre dyr i samme område. Statens naturoppsyn har undersøkt tjue nye kadaver som de bekrefter er tatt av bjørn.

Det er gitt fellingstillatelse, og i Tana setter de sammen et skadefellingslag.

– Rovviltforvaltningen er feilslått og rovviltforliket følges ikke opp, mener fylkeslederen. Staten overlater til bøndene som er inne i en av de travleste periodene til å sørge for skadefelling.

Olaussen er klar på at det betyr at bøndene må gjøre jobben for staten, og ta den store belastningen med uttak av skadedyr. For bøndene som opplever dette er det en stor økonomisk og psykisk belastning.

Laster kart, vennligst vent...

En bjørn har igjen tatt sau i her i Luftjokdalen i Tana. I juni ble en bjørn felt etter å ha drept tre dyr, og Statens naturoppsyn har undersøkt tjue nye kadaver som de bekrefter er tatt av bjørn.

Mener bestanden er økende

– Hvis bestanden hadde vært på det nivået som regjeringa har fastsatt, så kunne vi leve med det. Men bestanden er høyere, mener Truls Halvari.

Grete-Lill Olaussen mener det har vært flere bjørneobservasjoner i år, og tar det som et tegn på at bestanden øker.

SNO benekter at bestanden av rovdyr er økende.

– Det er mye kaldere i år, og da vandrer bjørnen mer på leting etter mat. I fjor var det tidlig varmt og masse bær, så da holdt den seg mer i ro, sa Magne Asheim i Statens naturoppsyn til NRK torsdag.

Asheim sier at det ikke er flere bjørn i år, men det er en helt annen sommer enn det var i fjor. I 2014 ble det ikke skutt bjørn på grunn av sau. Det ble skutt en bjørn på våren som hadde tatt reinkalver, og det ble felt en under jakta.

– Vi er ikke imot rovdyr. Gjennomsnittsbonden er ikke imot rovdyr så lenge forvaltninga holder bestanden på et greit nivå. Hvis de skal opp på det minimumstallet som de sier, så kommer vi til å få mer bjørn, og det vil vi ikke, sier Halvari.