– Nesseby-dommen må ankes til Høyesterett

Politikerne i Nesseby frykter ulike rettigheter innad i samme kommune når et bygdelag har fått eksklusiv rett til marka.

Fiskehjell i Nesseby

Fredag avgjøres framtiden for Nesseby. Blir det anke, må befolkningen igjen i retten.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi er redd for at dommen kan skape splid når det lages retningslinjer og premisser som vil utelukke andre fra disse områdene, sier Arbeiderpartiets representant i Nesseby, Jan Hansen.

Jan Hansen og Edgar Olsen

Aps Jan Hansen mener dommen må gå til Høyesterett.

Foto: Nils Henrik Måsø, NRK

Fredag skal styret i Finnmarkeiendommen avgjøre om Nesseby-dommen skal bli stående. Utmarksdomstolen har tidligere avgjort at Nesseby bygdelag får eksklusiv bruksrett til et 400 kvadratkilometer stort område rundt bygda – og kan stenge andre ute.

Dommen er den første som gir omfattende medhold til et bygdelag. Blir den stående, vil den gi føringer for områder der den lokale bruken er minst like dominerende, som for eksempel i Karasjok. Det får konsekvenser for FeFos dominerende stilling i Finnmark.

Like rettigheter

– Det er ingen som vet hva som skjer fem-ti-femten år fram i tid. Retningslinjene kan endres, de som styrer her kan endres, så det er akkurat det samme som i politikken. framtida vet man ikke noe om, sier Hansen.

Politikeren bekrefter at han på vegne av partiet har sendt en anmodning om at Fe-Fo-styret anker til høyesterett. Han frykter forskjellsbehandling i kommunen.

– Vi har et klart programfestet synspunkt i denne saken, og det er at kommunens befolkning skal ha de samme rettighetene til å bruke utmarka. De skal også ha de samme rettighetene til å høste av alle fornybare ressurser i Nesseby, sier Hansen.

Ny vurdering

Oddvar Betten og Marit Helene Pedersen

Varaordfører i Nesseby, Oddvar Betten, er usikker på om dommen er riktig.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Nesseby-dommen, som ble enstemmig vedtatt av Utmarksdomstolen, gjelder forvaltning av jakt på storvilt, jakt og fangst av småvilt, ferskvannsfiske, sanking av egg og dun, stikking av torv til brensel og annet husbehov, plukking av multer samt forvaltningen av bufebeitet.

Retten gjelder også disponeringen av avkastningen av ressursene.

SV i Nesseby har også bedt om at dommen ankes. Partiet deler Aps bekymring for at dommen vil skape splid blant innbyggerne i kommunen.

– Vi ønsker at utmarka i kommunen skal være tilgjengelig for alle sammen. Vi er usikre, og ønsker derfor at den blir vurdert i en annen rettsinstans, sier varaordfører Oddvar Betten (SV).