Normal

– Matematikk-tallene er helt horrible

Ingen 10. klassinger i landet gjør det så dårlig på matteeksamen som i Finnmark. Både Høyre og SV mener det er på høy tid at det tas tak i skolen.

Marianne Haukland

Marianne Haukland (H) har skole som sin hjertesak. Det er en sak som nå står overfor store utfordringer, mener hun.

Foto: EirikHind Sveen / NRK

– Denne utviklingen kan komme til å skape en ny utfordring når elevene skal inn på videregående. Vi kan komme til å oppleve at det allerede alvorlige frafallet fra videregående skoler i Finnmark ikke kommer til å gå ned med det første, sier Marianne Haukland.

Hun er 4. kandidat for Alta Høyre til høstens valg og har skolepolitikk som sin hjertesak.

10. klassingene i Finnmark sliter med matteeksamen. 2,9 er snittkarakter ved skriftlig eksamen i Norge, mot 2,3 i Finnmark, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Matte viktig for fullføringen

På en av fylkets mange skoler, Alta ungdomsskole, får 10. klassingene i snitt 2,1 på matteeksamen, noe som Haukland mener er «horribelt».

– Når vi ser rapportene som er kommet fra fylkeskommunen og fra gjennomføringsbarometeret til Utdanningsdirektoratet, så viser de at karakterene i matte er av de viktigste fagene for å beregne om eleven kommer til å fullføre eller ikke fullføre videregående skole. Den innsatsen vi legger inn i ungdomsskolen er med å gjøre at flere elever fullfører videregående skole, sier Haukland.

At Finnmark kommer dårlig ut på matte synes Haukland er trist for både fylket og for Alta.

– Jeg har visst at det sto dårlig til med 10. klassenes mattekarakterer. Det er vanskelig å fordele ressursene og få nok tid til elevene, sier Haukland.

SV: – Mer tid

Tommy Berg SV

Tommy Berg (SV) vil ha mer individuell oppfølging i skolen.

Foto: Gyda Katrine Hesla

Alta Høyre ønsker å endre på skolestrukturen i Alta til færre og større skoler fordi de mener at penger spart på bygg og administrasjon heller kan brukes til flere lærer og pedagoger.

Dette får støtte fra andre siden av den partipolitiske aksen, fra Alta SV.

– Resultatene vil løftes hvis vi får kanalisert penger inn i innholdet, slik at vi får flere lærere, mer materiell og mer tilgjengelighet, sier han.

Berg mener de ferske tallene om mattekarakterer i Finnmark viser et behov for mer individuell læring. Han peker videre på at stadig flere elever får undervisning i store grupper, klasser på mellom 30 og 35 elever, noe som han mener reduserer muligheten til personlig oppfølging.

– Dette går imot faglige råd. Vi må ha lærere som er motivert og som bruker tiden sin på å lære, ikke rapportere. Vi må få mer tid til læreren og mer tid til eleven, og få flere lærere inn i skolen. Først da ser vi hver enkelt elev.