– Måtte kaste krabbe for 1,5 millioner fordi veien ikke var brøytet

Næringslivet i Nordkapp skjeller ut brøytetjenestene på Magerøya, som de hevder skaper både dårlig trafikksikkerhet og tap for næringslivet.

Brøytebil Finnmark

Brøytesjåførene i Presis Veidrift på Magerøya får kritikk for jobben de utfører.

Foto: Jan Benkholt

Statens vegvesen delte i fjor ut brøytekontraktene på Magerøya til Presis Veidrift fra Bergen. Nå for firmaet kritikk for å benytte sjåfører med manglende erfaring. Det hevdes også at det strøs for sjelden og det fører til at veiene oftere blir stengt.

Kari Lene Olsen

Sjåførene til Presis Veidrift har ikke nok erfaring, sier daglig leder Kari Lene Olsen.

Foto: Hilde Wøhni Joachimsen / NRK

– En av tilbakemeldingene vi har fått er at et av fiskebrukene på øya hadde et lass med levende kongekrabbe stående i halvannet døgn. Dårlig brøyting førte til at lasten måtte destrueres, og bruket tapte halvannen million, sier Kari Lene Olsen, daglig leder i det kommunale foretaket Omstilling i Nordkapp.

Sjåfører uten nok erfaring

Nå får Statens vegvesen presentert utfordringene som innbyggerne i Nordkapp har opplevd etter at brøytetjenestene ble overtatt av bedriften Presis Veidrift, som baserer seg på innleie av enkeltsjåfører. De som tidligere hadde brøytekontraktene, er erstattet med sjåfører uten tilstrekkelig erfaring, hevder Olsen.

– Det er nye og uerfarne sjåfører som sitter i brøytebilene. Her er det strekninger som er værharde, og hvis du kommer som ny sjåfør og skal prøve å holde veien åpen uten å ha nok kunnskapen, da sliter du, sier Kari Lene Olsen.

Presis Veidrift er en nykommer i Finnmark og har fått kontrakt på fem år. Selskapet vant anbudskonkurransen med sine 208 millioner kroner, om lag 37 millioner kroner billigere enn neste laveste bud fra AS Veidekke, som kunne gjøre jobben for 245 millioner kroner.

Byggeleder ved Statens vegvesen i region nord, Torkjell Johnsen, sier de stort sett er fornøyd med Presis Veidrift så langt.

– Det er ikke alltid vi er fornøyd med brøyting og strøing, men da blir det tatt opp med Presis Veidrift. Vi reagerer på alle avvik fra kontraktskravene, sier Torkjell Johnsen.

– Uerfaren betyr ikke at man er diskvalifisert

Skredekspert og byggeleder inspiserer rasområde i Havøysund

Byggeleder i Statens vegvesen Torkjell Johnsen, sier han stort sett er fornøyd med sjåførene i Presis Veidrift.

Foto: Allan Klo/NRK

For temmelig nøyaktig ett år siden ble Torkjell Johnsen intervjuet av Nordens største fagblad for vei, anlegg og trafikk, Veien og Vi. Der reagerte han med overraskelse på anbudet fra Presis Veidrift, som altså var 37 millioner kroner lavere enn nærmeste konkurrent.

– Jeg var nok litt overrasket på grunn av at prisen lå på samme nivå som for fem år siden, da Veidekke fikk kontrakten, sier han nå.

Når det gjelder kritikk som er kommet om bruken av uerfarne sjåfører, svarer Johnsen at alle sjåførene skal ha de nødvendige kvalifikasjonene.

– At man er uerfaren, betyr ikke at man er diskvalifisert. Hvis alle skulle ha erfaring, så hadde vi ikke fått noen som drev vinterdrift, sier Torkjell Johnsen i Statens vegvesen.