– Må kreve at alle tar oljen i land i Nordkapp

Politikerne i Finnmark må kreve at oljen fra både Johan Castberg-feltet og framtidige felt i Barentshavet tas i land i Nordkapp, mener fylkesrådmannen.

Polar Pioneer i Barentshavet

MÅ FINNE MER: Boreriggen «Polar Pioneer» har funnet olje i Barentshavet, men det er ikke lønnsomt å ta den i land, ifølge Statoil.

Foto: Harald Pettersen / Statoil

– Johan Castberg skal gi positive ringvirkninger, og det må derfor bygges en oljeterminal på Veidnes, sier fylkesrådmann i Finnmark, Øystein Ruud.

Statoil selv vil helst ha en langt billigere løsning med flytende produksjonsskip.

Riktignok annonserte de en terminal i Nordkapp med brask og bram i 2013, men siden har de fått kalde føtter. Oljeprisene har sunket, kostnadene ved å bygge har gått i været, og i januar i fjor annonserte de at det ble en offshore-løsning – såfremt ikke nye oljefunn ga bedre lønnsomhet i prosjektet.

Øystein Ruud

Fylkesrådmann Øystein Ruud

Foto: Bjarne Riesto / Finnmark fylkeskommune

Fylkesrådmannen vil derimot ha en terminal på land, i alle fall i framtida. Det kommer fram i forslaget han har skrevet til fylkesutvalget, som skal behandle høringsuttalelsen tirsdag.

– Departementet bør forplikte Johan Castberg-feltet og andre framtidige oljefelt i Barentshavet til å benytte en terminal på Veidnes i Nordkapp. Dersom Johan Castberg realiseres før terminalen står ferdig, bør forpliktelse få tilbakevirkende kraft, sier Ruud til NRK.

Han vil også ha flere ansatte på land i Finnmark enn det Statoil legger opp til.

– Statoil kunngjorde i sommer at Castberg skal driftes fra Harstad, mens forsyningsbasen og helikopterbasen vil være i Hammerfest. Vi mener likevel at noen av driftsfunksjonene må legges til Hammerfest for å bidra til å styrke det suverent gode fagmiljøet der, sier Ruud.

Frp vil ikke kreve terminal

Nyvalgt stortingsrepresentant for Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, er også medlem av fylkesutvalget. Han støtter deler av innstillingen til fylkesrådmannen, men tar forbehold:

– Det er en god innstilling som ivaretar en god del av det som opptar oss i Finnmark. Det eneste som kan være vanskelig å støtte er et krav om ilandføring på oljeterminal på Veidnes. Jeg tror ringvirkningene vil være enorme for hele Finnmark og leverandørindustrien uavhengig av om vi får en ilandføring eller ikke.

Statoil avventer

Eskil Eriksen, pressetalsmann for Statoil, ønsker ikke å gi svar på om de kommer til å oppfylle ønskene fra fylkeskommunen.

– Det er for tidlig å konkludere, i og med at vi jobber med en utbyggingsplan som skal sendes inn til myndighetene. Denne typen høringsuttalelser (som den fra fylkeskommunen, red.anm.) er en del av det. Vi har en pågående prosess med Hammerfest kommune, og den er ennå ikke konkludert.

Men Eriksen presiserer at det alltid har vært viktig for Statoil å sikre ringvirkninger i Hammerfest og fylket for øvrig.

– I forbindelse med fremleggelsen av konsekvensutredningen sa vi også at vi vil trenger tid til en prosess for å styrke petroleumsmiljøet i Finnmark.

Johan Castberg produksjonsskip

Illustrasjonen viser hvordan Statoil ser for seg at et flytende produksjonsskip vil se ut.

Foto: Illustrasjon: Statoil