– Kan være Putin som ønsker å svare Norge

Vladimir Putin har beordret den russiske marinen til å sette i gang en stor militærøvelse i Arktis. – Kan være et svar på Norges storøvelse i Finnmark, sier forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Russia Putin Vladimir Putin

President Vladimir Putin og Russland arrangerer en storøvelse på Kolahalvøya.

Foto: Mikhail Klimentyev / Ap

Samtidig som den norske storøvelsen Joint Viking avsluttes i Finnmark, starter Putin en stor militærøvelse på Kolahalvøya .

Ifølge nyhetsbyrået RIA skal det være nærmere 40.000 soldater, 41 krigsskip, 15 ubåter og 110 fly som skal delta i øvelsen.

Målet er å teste beredskapen, ifølge nyhetsbyrået.

– Nye utfordringer og trusler mot den militære sikkerheten krever at de væpnede styrkene må forsterke sin militære kapasitet ytterligere. Strategiske formasjoner i nord er spesielt viktige, sier den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu til nyhetsbyrået RIA.

– NATO har øvd nært Russland

Forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt er usikker på hvordan han skal tolke den russiske storøvelsen.

– Vi kan ikke utelukke at dette er noe russerne har planlagt. Generelt kan vi si at NATO har hatt flere øvelser nært russisk territorium. Russland, som ønsker å være en stormakt, vil vise at de er istand til det samme.

Den norske militærøvelsen Joint Viking startet 8. mars i Finnmark, og er den største norske militærøvelsen siden 1967 .

I overkant av 5000 personell fra Sjøforsvaret, Hæren, Luftforsvaret, Forsvarets spesialstyrker, Heimevernet, Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret og Forsvarets sanitet deltok i øvelsen.

– Vi følger med

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) mener at øvelsen til russerne foreløpig ikke tyder på at dette er en varslingspliktig øvelse.

– Russland har de siste årene gjennomført en rekke beredskapsøvelser av denne typen. Det er derfor ikke overraskende at en slik øvelse gjennomføres også i våre nærområder i nord. Vi har foreløpig ikke sett særlig økning i aktivitet utover normalen, men dette kan endre seg på kort varsel. Dersom øvelsen blir av det omfanget som så langt er omtalt i media, vil vi kunne observere dette.

Statsråden sier videre at de rutimemessig følger nøye med på området russerne skal øve i, og at de har forståelse for at landet må ha militærøvelser slik også Norge har.

– Det er Wien-dokumentet som pålegger partene å forhåndsvarsle hær- og luftøvelser over et visst omfang. Det blir derfor ikke riktig av meg å spekulere i hverken omfang eller indikere brudd på avtaler så langt. Dersom vi fra norsk side skulle komme til at øvelsen ikke er i henhold til Wien-dokumentet, vil vi kunne ta dette opp i OSSE i tråd med avtalens bestemmelser, sier hun.