– Kan bli betydelig britisk kapasitet i Finnmark

Om Åsegarden militærleir i Troms legges ned, kan Porsangmoen bli det nye treningssenter for britiske Royal Marines, mener forsker.

På øvelse på Porsangmoen

Heimevernet under en øvelse på Porsangmoen. Per i dag øver flere utenlandske avdelinger ved Porsangmoen, men om Alliert treningssenter ved Åsegarden blir nedlagt vil det kunne føre til at langt flere kommer til Porsanger for å øve på å takle snø og kulde.

Foto: Kristian Kapelrud/HV/Forsvaret

Flere lokalpolitikere i Porsanger har kritisert at den lovede oppbyggingen av garnisonen i Porsanger ikke kom med i langtidsplanen for Forsvaret som ble lagt frem forrige uke.

Nå kan det se ut som om Porsanger vil kunne tjene på nedleggelser av andre militærleirer lenger sør.

Ståle Ulriksen

Ståle Ulriksen, forsker ved Nupi og Sjøkrigsskolen, tror det er muligheter for annen aktivitet ved Garnisonen i Porsanger.

Foto: Nupi

I langtidsplanen har man nemlig foreslått å legge ned Alliert treningssenter på Åsegarden utenfor Harstad

– Alliert treningssenter på Åsegarden har vært det viktigste stedet der Royal Marines har vært på øving flere måneder hvert år, sier Ståle Ulriksen, forsker ved NUPI og Sjøkrigsskolen.

– Og uten at det står i langtidsplanen så er det vel ganske mulig at de blir plassert ved Garnisonen i Porsanger, dersom Åsegarden legges ned.

Isbanding på Porsangmoen

En soldat fra US Marine Corps må gjennom isbading under en øvelse på Porsangmoen. Porsangmoen brukes ofte til trening av styrker som har erfaring med snø og kulde fra før. Åsegarden gir mer grunnleggende trening, ifølge Thomassen.

Foto: Anna Elisabeth Martinsen / Forsvaret

Den enes død, den andres brød

Åsegarden tilbyr vintertrening for styrker som ikke er vant med snø og kulde. Her lærer soldatene grunnleggende ferdigheter, som å gå på truger, fyre med primus og grave snøhuler. I tillegg øver styrkene på landgang med amfibiefartøy på Hinnøya.

– Hvis de flytter sin trening til Porsangmoen, så vil det i store deler av året være en ganske betydelig britisk kapasitet i Finnmark, mener Ulriksen.

Spørsmålet er om Porsangmoen kan tilby de samme treningsmulighetene..

– Tilbudene på Åsegarden og på Porsangmoen utfyller hverandre, det er ikke konkurrerende tilbud, sier oberstløytnant Trond Thomassen, sjef for alliert treningssenter på Åsegarden.

Garnisonen i Porsanger

Garnisonen i Porsanger på Porsangmoen blir ikke styrket.

Foto: John Charles Kvam/Forsvaret

Ikke like egnet til amfibieoperasjoner

– Men om Porsangmoen vil kunne dekke behovene for trening som britene og nederlenderne har, må nesten de svare på selv.

Ifølge Ulriksen har Porsanger en ulempe fordi området ikke er like godt egnet til amfibieoperasjoner (angrep fra sjøen av kombinerte land-, sjø- og luftstridskrefter).

– Men om det bare er individuell trening i vinteraktiviteter så er Porsangmoen fin. Foreløpig er dette det alternativet jeg har hørt mest snakk om, sier han.

Les også: Vil ikke trene i Porsanger

Cold Response 2010

Britiske Royal Marines går i land fra et landgangsfartøy under øvelsen Cold Response 2010. Mulighetene til å øve på nettopp landgang og amfibieoperasjoner er en av fordelene til Alliert treningssenter ved Åsegarden.

Foto: forsvaret.no

– Ikke nok lokale styrker igjen

For Porsanger kommune vil utenlandske styrker på besøk ha betydning for lokalt næringsliv, men ordfører Aina Borch vil ikke sprette sjampanjen riktig ennå.

– Dette kan selvsagt gi noen muligheter, men samtidig sier man i regjeringens langtidsplan at allierte styrker i størst mulig grad skal trene sammen med våre egne styrker for å oppnå best mulig effekt, sier hun.

Aina Borch (Ap)

Ordfører i Porsanger, Aina Borch, tar ikke seieren på forskudd.

Foto: Piera Balto / NRK

– Sånn som jeg ser Garnisonen i Porsanger nå, så er det ikke lokale styrker igjen å trene med. Så jeg er veldig spent på hva som ligger foran oss.

Mange brikker skal falle på plass før man vet hvordan hærens kart skal se ut fremover.

– Det er ganske stor usikkerhet, sier Ulriksen.

– Det vil det antakelig være helt fram til de har ferdigbehandlet organiseringen av hæren i 2017.