NRK Meny
Normal

– Jeg vil være en tydelig røst fra Finnmark

Han har talt sitt eget parti imot. Som nyvalgt medlem av Fremskrittspartiets programkomité er målet til Bengt Rune Strifeldt å sikre at fiskeri forblir en viktig næring i Finnmark.

Fiskebåter / Bengt Rune Strifeldt (Finnmark Frp)

Det var under Fremskrittspartiets (Frp) landsmøte på Gardermoen i helga, at Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark ble valgt inn i partiets programkomité. Strifeldt lover å være lydhør og jobbe for å sikre gode kår for fiskeriene i hjemfylket.

Foto: Knut-Sverre Horn / Robin Mortensen / NRK

Som medlem av Frps programkomité får Alta-mannen større mulighet til å påvirke. Strifeldt lover å være lydhør og jobbe for å sikre gode kår for fiskeriene i Finnmark:

– Jeg vil være en tydelig røst ifra Finnmark som vil se på mulighetene for Finnmark, sier han.

Det var under Fremskrittspartiets (Frp) landsmøte på Gardermoen i helga, at Strifeldt ble valgt inn i partiets programkomité. Strifeldt skal dermed være med på å utvikle og utforme partiets politikk perioden 2017-2021.

– Landets beste fiskeripolitikk

I vinter talte Strifeldt sin egen regjering midt imot, da han sammen med gruppelederne for Frp i Troms og Nordland tok til ordet for at fiskekvotene må ligge igjen ved kaia om selskapene ikke kan innfri leveringsforpliktelsene og levere fisk til lokale anlegg.

– Dersom det er avtaler som ikke overholdes og som er grunnlaget for at man har fått ei kvote, så må man vurdere andre tiltak for å sikre at de avtalene overholdes, sier Strifeldt til NRK.

Frp

Johnny Olaussen under Frps landsmøte i helga. Se talen i en video lengre ned i saken.

Foto: Fremskrittspartiet

Han mener likevel Frps fiskeripolitikk er blant landets beste. Alle er imidlertid ikke enig i det. Frps egen Johnny Olaussen fra Finnmark langet ut fra talerstolen under Frps landsmøte i helga mot fiskeriminister Per Sandberg og regjeringens fiskeripolitikk.

Han hevder norske myndigheter over tid har latt storkapitalen ødelegge fisket, og at Frp bare gjør saken verre.

– Den største feilen som er gjort er at det er åpnet for kjøp og salg av kvoter. Det presser ungdom ut av yrket, og det gjør også at du fordobler kostnaden for å komme seg inn. Det er bare tragisk, sier han til NRK.

– Jeg har forventninger om at Strifeldt skal viderebringe signaler fra både enkeltpersoner, lokallag og fylkespartiet. Problemet for Finnmark Frp er at vi ikke fremmet noen uttalelser eller hadde noen mening om fiskeripolitikk på årsmøtet. Det synes jeg rett og slett er en skandale, tordner Olaussen.

Skal lytte

Strifeldt er klar på at fiskeri er en av bærebjelkene for Finnmark og har vært det i generasjoner. Men det tinger at vi har gode rammevilkår i alle ledd, fra båt til tallerken, men vi må også sikre både samferdsel og infrastruktur.

Strifeldt sier at det er viktig for ham hva du som innbygger i Finnmark mener:

– Det viktigste for meg i tiden fremover, er å lytte. Og da prøve å dra det med seg inn i arbeidet med programkomitieen. Målet er å sikre at fiskeri fortsatt er en viktig næring. At vi klarer å skape lønnsomhet i alle ledd. Både på båten, for fiskeren, mottak og videreforedlingen.

Sandberg: – Vi må begynne å snakke opp Nord-Norge