– Jeg digger fraværsgrensen

Kunnskapsminister håper det blir ro rundt fraværsgrensen når tall viser at fraværet i skolen stuper. Men mange elever er fremdeles misfornøyd med fraværsreglene, og får til dels støtte av forskere.

Thea Heltne Kjelstad

Thea Heltne Kjelstad tror fraværsgrensen sørger for at hun presser seg selv til å møte opp i alle timer – og at det er flott.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Hva har hovedstaden og landets nordligste fylke til felles? Begge har hatt rekord-nedgang i skulking og udokumentert fravær. Men når det gjelder reglene som har fylt opp klasserommene, er elevene uenige.

– Jeg digger fraværsgrensen. Det er et bra konsept, selv om det kanskje er litt dårlig utført, sier Thea Heltne Kjelstad som er elev ved Alta videregående skole.

Kjelstad tror fraværsgrensen sørger for at hun er mer til stede på skolen og lærer mer enn hun hadde gjort ellers.

– Det er bra at det stilles krav til oppmøte, mener hun.

Flere stiller seg bak utsagnet. Fraværet på videregående skole faller kraftig, og aller mest på yrkesfag, ifølge ny rapport fra Utdanningsdirektoratet.

Ett år etter at grensen på udokumentert fravær for å få karakter ble satt til 10 prosent, har dagsfraværet i videregående skole gått ned med 40 prosent. Timefraværet har sunket med 33 prosent.

Klasserom

Endelige tall for skoleåret 2016–2017 viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen, har falt med 30 prosent, og at færre får strykkarakter.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Vanskelig å dokumentere fravær

– Selvfølgelig går fraværet ned. Vi blir jo tvunget til å gå på skolen. Jeg synes denne regelen burde endres eller fjernes, sier eleven Sondre Thoresen Mofoss.

Mofoss mener fraværsgrensen gir elever lite å gå på:

– Det er ikke alltid lett å gå til en lege for å få dokumentert fraværet sitt. Man vet kanskje ikke hva problemet er. Noen ganger trenger man å få den ene dagen hjemme for seg selv. Så har man én dårlig dag hjemme istedenfor å ha en dårlig uke på skolen.

Sondre Toresen Mofas

Sondre Thoresen Mofoss mener det er for vanskelig å få dokumentert fravær. Han tror elever som burde ha holdt seg hjemme en dag, istedenfor tvinger seg selv til å gå på skolen.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Forskjeller mellom fylkene

Bekymringen for at det er for vanskelig å få dokumentert fravær går igjen.

Forskningsstiftelsen FAFO peker på flere konsekvenser i den første evalueringen av fraværsgrensen, blant annet at mye tid går til å hjelpe elever med å skaffe dokumentasjon på fravær, i stedet for å bruke tid til å hjelpe dem med de egentlige problemene.

Man frykter også at utsatte elever faller ut av skolen.

Klasserom

Det har blitt mindre fravær i norske klasserom etter at fraværsgrensen ble innført i fjor høst.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Såpass kort tid etter fraværsregelen tro i kraft, kan rektor ved Alta videregående skole kun fortelle om en klar positiv effekt av fraværsgrensen.

– Antallet som slutter har faktisk gått ned, mens antallet som gjennomfører har økt. Fraværet har generelt gått ned og vi er fornøyd med fraværsgrensen, sier rektor Inger Persen.

Det er for øvrig store forskjeller mellom fylkene. Mens en del fylker opplever en nedgang i elever som ikke får karakter har Aust-Agder, Hedmark, Akershus, Vestfold og Telemark opplevd en økning.

Skolefravær

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en nedgang i samtlige fylker.

Foto: Utdanningsdirektoratet, Statistikkportalen

Kunnskapsministeren sier til NRK at de regionale forskjellene må sees nærmere på, men omtaler fraværsgrensen som en suksess:

– Jeg håper at vi nå kan få ro rundt at regelverket finnes. Vi kommer helt sikkert til å gjøre noen justeringer, men nå må vi får ro og få gjennomført forsøkene, og så se hvordan det har fungert, sier Henrik Asheim (H).