– Ikkje oppsøk bratte skråningar

Politiet i Finnmark ber skuterførarar om å ikkje oppsøke bratte skråningar der det kan bli utløyst snøskred. Grunnen til oppmodinga er dei mange snøskreda som er gått i Nord-Norge i påska.