Normal

– Heldigvis er det lite kriminalitet akkurat nå

Politiet bruker over ett år på å omorganisere seg, samtidig som den nye straffeloven trer i kraft. Mye ekstraarbeid og trøbbel i vente, varsler statsadvokaten.

Lars Fause

Overgangen til nye politidistrikt gir mye ekstraarbeid, ifølge førstestatsadvokat Lars Fause.

Foto: Kjersti Sjursen Lien / NRK

– Alle må dra sammen og jobbe hardere enn normalt for at dette skal gå seg til på en god måte, sier førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark til NRK.

Han får hodebry når en omfattende omorganisering av politiet i Finnmark trekker ut i tid.

– Hvem som skal bli ny politimester er kanskje ikke det viktigste. Det som er vel så viktig er at det ikke er tatt beslutninger på om det skal være egen påtaleleder, om det skal være visepolitimester, om påtaleenheten skal være en egen enhet eller underlagt en annen enhet. Det er i det hele tatt mange ting som er satt på vent, og det skaper en del usikkerhet for påtalemyndigheten, sier Fause.

Vadsø Politistasjon

Politiet i det framtidige Finnmark politidistrikt – inkludert Vadsø (bildet) – vil bruke opptil et år på å organisere seg.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Bruker ett år

Det kan gå langt over ett år før Fause får vite hvem han skal forholde seg til i politidistriktet. De nye distriktene blir etablert fra årsskiftet, og først da begynne prosessen med å endre distriktene.

– Dette er et arbeid som ledes av den nye politimesteren, og som vil ha ulik fremdrift i de ulike distriktene basert på lokale prosesser. Men det er sannsynlig at det vil ta mellom 6-12 måneder før den nye organisasjonen er operativ, skriver fagdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet i en e-post til NRK.

Ny straffelov

Ellen Katrine Hætta

Ellen Katrine Hætta var eneste seriøse søker til politimesterstillingen i Finnmark, men fristen er utvidet.

Foto: Elvi Rosita Norvang

Når den «nye» straffeloven (vedtatt i 2005) omsider trer i kraft 1. oktober, kommer det også en del utfordringer i kjølvannet, sier Fause.

– Det vil kreve mye arbeid både fra påtalemyndigheten og ikke minst statsadvokatens side. Samtidig har man vedtatt at man skal gå over fra dommerlede avhør av barn til tilrettelagte avhør av barn i regi av Barnehuset. Også det skaper mye arbeid i den nærmeste framtida.

Trøsten: Få lovbrudd

– Heldigvis er kriminalitetsutviklinga veldig gunstig. Det gir håp om at vi skal komme oss gjennom den krevende perioden vi står foran på en god måte, sier Fause.

– Hva synes du om informasjonen dere får fra Politidirektoratet i denne prosessen?

– Jeg tror ikke jeg skal si noe annet om det enn at jeg har forståelse for at dette er store, tunge prosesser, og ting må gjøres på en ordentlig måte.