– Har ikke lenger styrets tillit

Erik Karlsstrøm må slutte umiddelbart i sin stilling som administrerende direktør i North Energy ASA, fordi styret ikke har tillit til han lenger.

Erik Karlstrøm

Erik Karlstrøm var med på å opprette North Energy ASA og har vært administrerende direktør siden 2007.

Foto: Hege E. Johansen, Origo

Styret i North Energy ASA informerte torsdags morgen i en pressemelding at administrerende direktør, Erik Karlstrøm, slutter i sin stilling i selskapet med umiddelbar virkning.

Bakgrunnen er at Erik Karlstrøm ikke lenger har styrets tillit. Erik Karlstrøm har vært administrerende direktør i firmaet siden 2007.

– Fra mitt perspektiv, så var det et naturlig veivalg. Jeg tror jeg er den ceo-en

North Energy

Styreleder Anders Onarheim og finansdirektør Knut Sæberg som nå fortsetter som konstituert administrerende direktør.

Foto: Stian Strøm / NRK

(administrerende direktører, journ.anm.) i oljesektoren i Norge som har fungert lengst. Jeg har fungert offisielt i syv-åtte år og begynte egentlig å planlegge selskapet sammen med andre for åtte år siden. Når selskapet nå bygges om, omstruktureres og flyttes til Tromsø, så er det naturlig for meg å tenke nytt, sier Karlstrøm til NRK etter nyheten ble kjent.

Uenig i flyttinga til Tromsø

Det avgjørende punktet for den avtroppende direktøren var at selskapet nå flyttes fra Alta til Tromsø.

– Det mest vemodige er at det ikke forblir i Alta. Det er uforsonlig med den måten som styret ser det på, så dermed var det greit å skille lag nå.

Kontoret i Alta får nå en gradvis utfasing og nedstengning. Endringene betyr at flere ansatte vil miste jobbene sine.

(Saken fortsetter under bildet.)

North Energy ringes inn på børsen

Da nå avtroppende administrerende direktør Erik Karlstrøm i North Energy ringte inn selskapet på børsen 5. februar 2010 var optimismen stor.

Foto: NRK

Finansdirektør Knut Sæberg har vært konstituert administrerende direktør mens Karlstrøm har vært sykemeldt, og vil fortsette som dette inntil styret har ansatt en ny i stillingen.

Da det ble klart at selskapet skulle bli flyttet ut av fylket begrunnet Sæberg og styret flyttinga med kostnadskutt.

– Vårt mål er fortsatt å bygge et suksessfullt norsk leteselskap. Kostnadskuttene vi nå implementerer er ansvarlige og nødvendige grep i et tøffere markedsklima, og vil bidra til å posisjonere North Energy for fremtiden, skriver Knut Sæberg.

Beklager til aksjekjøperne

West Phoenix

Troen på drivverdig petroleumsfunn var stor da leteriggen West Phoenix fant gass på Norvang-feltet i 2011.

Foto: Niclas Eliasson

Selskapet North Energy har de siste årene ikke gjort sukksess som ventet.
Flere nordnorske kraftselskap og kommuner har tapt rundt 100 millioner kroner på investeringer i selskapet.

– Vi hadde noen fantastiske første år. Vi er det tiende nordnorske oljeselskapet og det som har overlevd desidert lengst.

– Jeg må bare beklage til alle de som er nødt til å selge til en veldig lav kurs. Vi må hele tiden huske på at alle de tapene som det blir referert til, det er papirtap. Det er nesten ingen i Nord-Norge som har solgt en eneste aksje, så det er fremdeles slik at North Energy kan være et spennende selskap, sier Karlstrøm.

På grunn av manglende resultater var det derimot ikke vanskelig for Karlstrøm å forlate selskapet nå.

– Jobben er omtrent som å være fotballtrener, og de varer heller ikke mer enn omtrent tre år, det er også tilfelle for en ceo`ene i Norge også. Det stilles krav til suksess og de har ikke kommet. Det var ikke en så veldig tung beslutning, avslutter Karlstrøm til NRK.