– Gasskraftverk er ikke framtida i Finnmark

Statnett må være mer aktive for å fremme en miljøvennlig industriutvikling, mener Andreas Aasheim i Norsk vindkraftforening.

Raggovidda vindkraft

Vindkraftanlegget på Raggovidda, ca. 10 kilometer sør for Berlevåg i Finnmark. Å satse på vind og ikke gasskraft er framtiden, mener Robert Jensen i Øst-Finnmark Regionråd. Andreas Aasheim i Norsk vindkraftforening er enig.

Foto: Varanger kraft

Statnett ser på gasskraftverk som én av flere muligheter til å møte et økt kraftbehov i Øst-Finnmark. Det kommer fram i en ny rapport.

Andreas Aasheim i interesseorganisasjonen Norsk Vindkraftforening sier Statnett må være mer aktive for å fremme miljøvennlig vindkraft.

– Å bygge ut dyr, forurensende gasskraft når man har en overflod av vindkraftressurser i fylket høres ut som en dårlig løsning.

Kan ikke bygge før behovet er der

Andreas Thon Aasheim

Andreas Aasheim i interesseorganisasjonen Norsk Vindkraftforening. Han mener Statnett må være mer aktive for å fremme en miljøvennlig industriutvikling.

Foto: NORWEA

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal, innrømmer at potensialet for vindkraft i Finnmark er stort, men påpeker videre at utbyggingen kan bli for dyr.

– Å utnytte vindkraft betyr at det elektriske nettet må forsterkes.

Erdal har notert flere ønsker om at Statnett skal bygger en 420 kilovolts ledning østover, men sier dette ikke blir en realitet før behovet gjør seg gjeldende.

– Vi kan ikke bygge før vi vet at det er et behov. Til det er våre utbygginger alt for kostbare, og det representerer også store inngrep i naturen. Blant annet i områder som benyttes av reindrifta.

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal, sier en utbygging av vindkraft kan bli for dyrt.

– Den beste løsningen nå, er om det hadde kommet større forbruk fra eksempelvis petroleumsnæringen. At man i store deler av året kunne benyttet vindkraft til petroleumsindustriens behov.

Erdal presiserer likevel at Statnett ikke har planer om gasskraftverk i nord. Det er kun en teoretisk forutsetning i en modellanalyse.

– Å tro at Statnett har planer om å bygge et gasskraftverk baserer seg på en mistforståelse, sier Erdal.

– Vindkraft er framtiden

I utbyggingen av Johan Castberg-feltet utenfor Nordkapp, har Statoil droppet sine planer om å dekke sitt kraftbehov med elektrisk kraft fra land.

Andreas Aasheim i Norsk Vindkraftforening sier Statnett må være mer aktive for å fremme en miljøvennlig industriutvikling.

– Hvis man skal kunne drive med ny industrietablering eller kraftproduksjon i Finnmark, må Statnett kjenne sin besøkstid og i det minste utrede disse ledningene. Så skal vi i vindkraftindustrien melde oss på med våre planer om å bygge ut mer kraftproduksjon, slik at disse linjene blir samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Vindkraft

Berit Erdal i Statnett sier Finnmark har et godt potensialet for utnyttelse av vindkraft, men at en eventuell utbygging ikke kan skje før behovet er der.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Leder i Øst-Finnmark Regionråd, Robert Jensen, sier utvikling av vindkraft er et viktig tema.

– Vindkraft og miljømessig bærekraftig levert kraft er det som er framtiden. Det bør vi utnytte mer.

Hallstein Havåg, fagsjef i Bellona, etterlyser en diskusjon rundt hvordan man kan få til en storstilt fornybar utvikling i landsdelen.

Havåg sier de høye kostnadene er en del av den nødvendige satsingen vi må ta, dersom vi skal styrke mulighetene for fornybar energi.

– De beregninger og forutsetninger som Statnett her legger til grunn, er altfor snevre. De argumenterer med samfunnsøkonomisk kostnad, men tar ikke med seg alle de elementene som bør være med i en samfunnsøkonomisk vurdering.