– Full forvirring rundt båtruter

Ordføreren i Hammerfest mener det er full forvirringen rundt sambandet Hammerfest–Akkarfjord og etterlyser klare signaler fra fylkeskommunen.

MS Melkøy

Godsfartøyet MS «Sørøy» ble solgt i fjor høst og erstattet med MS «Melkøy», som har mindre kapasitet og færre ruter. Situasjonen er svært problematisk for bedrifter ute i kystsamfunnene.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det virker som det er en del uklarheter. Det er ikke den samme informasjon som kommer fra politisk nivå som fra administrasjonen. Slik kan vi ikke ha det, mener Alf E. Jakobsen.

Folkemøte

Ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen mener det ikke er samsvar mellom informasjonen fra politisk nivå og fra administrasjonen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tirsdag kunne hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken, fortelle NRK at det innføres to nye avganger til og fra Akkarfjord på Sørøya.

Men i brevet som er gått ut fra fylkets samferdselsavdeling, flytter man en avgang onsdag 05.30 til 10.30 – altså ingen ny avgang.

Samferdselsavdelingen åpner for en ny avgang fredag, men da må et anløp i Kvalsund kuttes. Ordføreren er også usikker på om denne skal gå fast eller anløpe på signal. Det er total forvirring, mener Jakobsen, som ønsker en avklaring.

– Det blir en veldig betent situasjon. Min sterke anbefaling til fylkespolitikerne er at de får avklart dette og skaper ro. For dette blir bare verre og verre. Jeg skjønner dem i Akkarfjord og andre steder som føler seg forlatt.

To avganger for godstransport

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken presiserer at det innføres to nye godsavganger til og fra Akkarfjord på Sørøya.

Geir Ove Bakken

Tirsdag kunne hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken fortelle NRK at det innføres to nye avganger til og fra Akkarfjord på Sørøya.

Foto: Kristin Forland / NRK

– Vi har endret tidspunktet på en rute fra tidlig morgen til formiddagen, og satt inn en større båt som kan ta mer gods. På fredag har vi satt inn en ekstra rute for å frakte gods. Det er en fast avgang, og ikke på signal. Jeg oppfatter at det er det de har bedt om.

Diskusjonen har gått heftig rundt godsutfordringene i Akkarfjord, og Bakken mener de har avhjulpet situasjonen for Akkarfjord og fiskebruket i Kvalsvik. De fryktet at de nye hurtigbåtrutene kunne føre til et milliontap for fiskebruket og en usikker fremtid.

– Tilbudet på godstransport for Ann Kristin Kvalsvik og hennes fiskebruk er bedre nå, mener Bakken.

– Er tilbudet godt nok?

– Det er jeg veldig i tvil om, og det vil jeg ikke si så mye om. Men skal tilbudet bli bedre så må det komme på litt lengre sikt. Det er ingen tvil om at båttypene i området er annerledes enn når MS «Sørøy» trafikkerte før 2016. Godsfartøyet hadde stor kapasitet og ble solgt i fjor høst.

Fylkespolitikerne har fått kritikk for å ha prioritert busstilbudet i byene, mens de som er avhengige av båt føler seg tilsidesatt.

– Skal rutetilbudet og rammene endres, må Fylkestinget ta det opp til behandling ved en senere anledning. Jeg regner med at de sakene som kommer på hurtigbåttilbudet og godstransport i mai vil gi noen politiske signaler.

– Jeg som hovedutvalgsleder håper på tilleggsbevilgninger.