– Fryktkultur og trusler på sykehuset kan gå utover pasientene

Fylkeslegen i Finnmark bekrefter at arbeidsmiljøet ved Hammerfest sykehus flere ganger kan ha ført til at enkeltpersoner har handla feil.

Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus preges av en arbeidskonflikt som ansatte frykter kan gå ut over pasientene. Ledelsen avviser og sier de har satt i verk tiltak for å løse saken internt.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tirsdag kunne NRK fortelle om en arbeidskonflikt ved en avdeling på Hammerfest sykehus, der syv leger har sluttet på tre år. Ansatte fortalte om bruk av fysisk makt på kolleger og pasienter, og at de går rundt med en fryktfølelse i hverdagen.

– Dersom det er store utfordringer i arbeidsmiljøet så kan det også få konsekvenser for pasientsikkerheten, sier fungerende fylkeslege i Finnmark, Bjørn Øygard.

Han er tydelig på at ledelsen ved Hammerfest sykehus har plikt til å sørge for at pasientene skal føle seg trygge.

Tar pasientsikkerheten på alvor

Bjørn Øygard

Fylkeslegen i Finnmark, Bjørn Øygard, sier saken kan bli ettergått av helsetilsynet.

Foto: privat

Øygard forteller at Fylkesmannen egentlig ikke har ansvaret for arbeidsmiljøet på sykehuset, men at de tidligere har behandlet saker hvor arbeidsmiljøet har gått ut over pasienter.

– Og da uttaler enkeltpersonell seg om at det har vært krevende samarbeidsforhold som har ført til at de har handlet på en måte de ikke burde ha gjort, sier Øygard.

Øygard sier Fylkesmannen har hatt flere saker hvor det har kommet fram at arbeidsmiljøet har vært den bakenforliggende årsaken for avvik som har blitt meldt inn.

– Det var spesielt én sak som var ganske kompleks. Vi valgte å sende denne over til Statens helsetilsyn.

Han sier saken var såpass omfattende at de fant det nødvendig å hente inn Statens helsetilsyn for å vurdere om det var behov for å reagere overfor enkeltpersonell.

– Og Statens helsetilsyn har faktisk ferdigbehandlet saken, og de vurderer advarsel til enkeltpersonell, sier Øygard.

Likevel er han ikke bekymret for pasientenes sikkerhet på Hammerfest sykehus for øyeblikket.

Sykehuset har bedt om ekstern hjelp

Eilert Sundt

Kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt sier ledelsen jobber for å løse konflikten på avdelingen.

Foto: Pressefoto

NRK har ikke lyktes i å få kontakt med ledelsen ved Finnmarkssykehuset, men kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt kan forsikre om at de tar pasientsikkerheten på alvor.

– Det er klart vi gjør. Det viktigste av alt er hensynet til pasientene, sier han.

Etter at legene følte det nødvendig å gå til media, skal de nå gå grundig gjennom hendelsene på avdelingen ved Finnmarkssykehuset.

– Det er ikke noe tvil om at dette er en vanskelig situasjon. Vi mennesker er skrudd sammen sånn at hvis vi har et godt arbeidsmiljø så gjør vi en bedre jobb, og hvis det er et dårlig arbeidsmiljø så gjør vi en dårligere jobb. Så dette er en situasjon vi gjerne vil ha løst så raskt og godt som mulig, sier Sundt.

Han forteller at sykehuset de har hentet inn en ekstern rådgiver fra bedriftshelsetjenesten for se på saken.

– I første omgang har avdelingsledelsen hatt et møte med tillitsvalgte for Legeforeningen og for Yngre legers forening, sammen med en rådgiver fra bedriftshelsetjenesten vår.