– Frivilligheten er viktig for integreringen

– Det er en tragedie å se folk reke rundt i gatene uten arbeid, sier Inger Unstad, som nå skal legge til rette for at innvandrere blir gründere i Vadsø. Frivilligheten står sentralt når nye borgere skal bli en del av samfunnet.

Integrering i Vadsø

Hilde Meyer venstre, midten Inger Unstad , til høyre Lise Aanesen

Foto: Sidsel Vik / NRK

Vadsø Atletklubb og andre idrettslag i finnmarksbyen gjør et viktig bidrag i integreringen i Vadsø, i trå med kommunens ønske om trekke frivillig sektor inn i integreringsarbeidet.

Klubben har leid et 1000 kvadratmeters lokale sentralt i byen. Fra morgen til kveld er det åpent, slik at de som bor på mottak i byen kan komm eog trene gratis. På ettermiddagen og kvelden er det klubbtrening fra klokken 16.30 til klokken 21.

I tillegg organiserer klubben turer og har kulturprosjekter som i hovedsak innvandrere benytter seg av.

Vil skape arbeidsplasser

Det bor omlag 600 flyktninger og asylsøkere i Vadsø, noe som utgjør en tiendedel av befolkningen. Så sent som i fjor den kommunen landet som bosetter flest flyktninger etter folketallet.

Nå er atletklubben i gang med å lage en bedrift der folk skal få ut potensialet på det de er flink på, og kunne skape sine egne arbeidsplasser som gründere. En vinn-vinn-situasjon, der atletklubben vil kunne få inntekter, og folk som vil prøve noe nytt, skal få en sjanse til det.

Det er fortrinnsvis folk fra innvandringsmiljøet og ellers folk som har falt utenfor som atletklubben vil ha med.

– Jeg er en kapitalist, jeg vil ha ting ut av folk. Jeg synes det er en tragedie at så mange folk går og reker i gatene uten arbeid. Jeg tenker derfor at Vadsø-samfunnet burde ta alle dem som vil gjøre noe inn i et system og gi dem arbeid slik at de kan bidra i samfunnet, sier Inger Unstad.

Kutt og færre flyktninger

Integrering i Vadsø

Hilde Meyer er kommunestyrerepresentant i Vadsø kommune.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Men nå skal kommunen bosette færre flyktninger. Opp til 60 skla bli bosatt i 2016. Og det blir også kuttet i midler øremerket til integrering.

Lise Aanesen, prosjektleder for fargerik idrett i Vadsø turnforening, du har også engasjert deg innenfor idretten for å integrere både flyktningbarn og andre som av forskjellige grunner faller utenfor.

– Det er synd at ting blir kuttet, men vi har ikke hatt mye midler. Skulle ønske at kommunen kunne brukt mer midler til frivillig arbeid. Putter du 100 000 kroner inn i frivillig arbeid får du utbytte for en million. Det skulle jeg ønske kommune så, sier hun.

Kommunestyret har vedtatt å kutte 1 million kroner i KVI (kvalifisering, velferd og integrering) som også inneholder integrering av flyktninger.

Hilde Meyer er kommunestyrerepresentant (H) i Vadsø, og nestleder ved Oscarsgata mottak:

– Dette er en stor sektor med inntekter på 128 millioner kroner og utgifter på 119 millioner. Den en millionen som vi kuttet er veldig, veldig liten sett i den store sammenhengen.