– Et vanvittig, men kjempemorsomt prosjekt

Kulturlivet i Hammerfest er sterkt involvert når en av årets mest spektakulære danseforestillinger skal fremføres på Ingøy i august. Nå begynner de mange effektene å strømme inn til Dansearena Nord.

Lulleli på Ingøy

Knall gule badeender blir en liten del av arrangementet på Ingøy 13. august. F.v., Susanne Næss, Dansearena Nord. Marit Bornø og Rosel Olsen fra Hammerfest damekor.

Foto: Allan Klo / NRK

– Jeg har vel egentlig ikke lov å snakke så mye om dette, som skal være en overraskelse for publikum, sier en hemmelighetsfull direktør i Dansearena Nord, Susanne Næss.

Hun står midt oppi en haug med nyankomne esker. Noe av innholdet er synlig, men det meste er ikke pakket ut. Det som imidlertid går igjen på gjenstandene er én farge: Gult. Dette er samlingsstedet for svært mye utstyr som i august skal fraktes ut til Ingøy i Måsøy kommune.

Lulleli på Ingøy

Dansearena Nord i Hammerfest organiserer en rekke praktiske oppgaver rundt forestillingen "Lulleli på Ingøy", som er et prosjekt i regi av dansere i Norsk Landskapsteater. Næss har lang erfaring med dansearrangement, men medgir at akkurat denne forestillingen representerer nye utfordringer.

Fruholmen fyr

Fruholmen fyr befinner seg i skillelinjen mellom øst og vest i Finnmark, og har ledet fartøy i trygghet siden 1866. I år er det 150 år siden fyret ble satt i drift.

Foto: Allan Klo / NRK

– Av alle ting vi har gjort frem til nå, er dette det villeste og galeste vi har med på. Samtidig er det utrolig gøy.

I midten av august skal omlag 90 utøvere fra Norsk Landskapsteater, Måsøy kulturskole, Hammerfest Musikforening og Hammerfest Damekor transporteres til lille Ingøy i Måsøy kommune. Båttransport er eneste mulighet.

– Å gjennomføre et så stort arrangement ute i havgapet medfører en god del praktiske utfordringer, som vi løser etterhvert som de dukker opp, sier Næss.

Det å transportere folk ut til Ingøy og hjem igjen er utvilsomt en logistikk som mange her oppe kjenner godt til. Når det derimot dreier seg om flere hundre personer som skal reise til et samfunn uten gjestekapasitet av betydning, er det mye som skal ordnes opp i.

Susanne Næss, Dansearena Nord

– Hva har vært de største utfordringene?

– Det å transportere folk ut til Ingøy og hjem igjen er utvilsomt en logistikk som mange her oppe kjenner godt til. Når det derimot dreier seg om flere hundre personer som skal reise til et samfunn uten gjestekapasitet av betydning, er det mye som skal ordnes opp i.

Mangedobler befolkningen på Ingøy

Ingøy i midnattssol

Ingøy i Måsøy kommune, badet i midnattssol.

Foto: Allan Klo

I tillegg til de 90 utøverne, ventes det mellom 350 og 400 tilskuere til Ingøy, et sted med 25 fastboende. Hammerfest Damekor har vært ute en vinterdag før, men ikke i nærheten av et arrangement som dette.

– Dette må være noe av det mest spennende vi har vært med på. Det hele skjer ute i havgapet, og vi skal synge ute. Det kommer til å bli fantastisk, sier leder Rosel Olsen.

Selve forestillingen skal skje i en fjellside som vender ut mot storhavet, med Fruholmen fyr godt synlig mot horisonten. Fyret, som inntil 2004 var verdens nordligste bemannede fyr, har 150-årsjubileum i år. Dette er bakgrunnen for arrangementet 13. august.