– Er vi halve landet, må vi også ha halve makta

Diskusjonen i sosiale medier er brennhet etter at regjeringen foreslo å slå sammen hele Nord-Norge.

Montasje Hammerfest

Bør Nord-Norge slå seg sammen? Hva betyr det egentlig for folket? Og hvor sterk stemme kan vi bli? Det er mange spørsmål i kommentarfeltene på Facebook etter at regjeringen la fram sitt forslag om ny regionstruktur.

Foto: Allan Klo/NRK

Etter at NRK publiserte artikkelen om hvor stor region Nord-Norge faktisk blir, har nordlendingene engasjert seg kraftig.

For i den nye regionen er det plass til 264 oslokommuner, og fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder kan plasseres inni Finnmark.

Er vi halve landet, så må vi også ha halve makta

Karl
Tor Odin Isaksen

Tor Odin Isaksen mener det bør være en folkeavstemning rundt spørsmålet sammenslåing. – Finnmark bør bestå om det ikke finnes en annen løsning som gjør at vi blir like rettferdig behandlet i forhold til standpunkt og grunnlag for videre utvikling her, sier han.

Foto: privat

– Vi kan ikke bare separere Finnmark fra fastlandet da, så kan vi se hvor godt Sør-Norge klarer seg uten fiske, gruvedrift, reindrift og olje? Dere trenger oss, vi trenger ikke dere, skriver Tor Odin Isaksen i kommentarfeltet.

Til NRK innrømmer han at kommentaren er litt ekstrem. Men han føler forslaget om sammenslåing er tatt av personer som ikke tar fylkenes egen betydning i betraktning.

– Det vil ikke gagne Finnmark å bli slått sammen, det vil få massive konsekvenser. Det vil frarøve oss kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom generasjoner. Om været, naturen, kulturen og miljøet som resten av landet ikke blir utsatt for, tror 25-åringen.

Politikere som bare leker

Noen uttrykker bekymring for hva det egentlig betyr for den nordnorske befolkningen:

Hvor mange plasser på Stortinget vil et «superfylke» i nord få? Hvordan skal arbeidsplassene i fylkene fordeles?

Lena

Har dette fordeler for de fylkene det gjelder, eller er det snakk om politikere som bare leker igjen?

Connie

En ensom tilværelse

Roger Ingebrigtsen

– Vi bør avlyse meningsløse bykamper og slutte å slå hverandre i hodet. Vi bør stå sammen og ha en sterk stemme, sier Roger Ingebrigtsen, daglig leder i Agenda Nord-Norge.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord-Norge synes det er en god idé å overføre mer makt til Nord-Norge. Men at vi skal bli en egen stat eller land, er han ikke enig i.

– Vi er ikke bare nordlendinger, vi har også vært med på å forme landet gjennom fiske og tradisjoner. Vi er en del av historien, og det er vanskelig å forandre på, sier han.

I tillegg mener han det ville vært fryktelig krevende for et land med 480.000 innbyggere å forsvare oss, sett i forhold til hvor vi ligger.

– Vi har verdens rikeste hav, som trenger kystvakt, forsvar, ubåter og kampfly. Det ville vært nesten umulig for et så lite land å bære.

Det er fint å være alene på havet en godværsdag, men når det blåser opp og blir storm og uvær, er det godt å være sammen med noen, påpeker Ingebrigtsen.

– Jeg tror vi heller skal kreve at Nord-Norge får en større andel av ressursverdiene i nord, og at vi får en mye sterkere i Oslo, enn vi har i dag.

Mer innflytelse

Regjeringen ønsker først og fremst at Nord-Norge blir én felles region, men åpner for at det kan bli to. Målet er at flere statlige oppgaver skal flyttes fra hovedstaden og overtas av de nye og større regionene.

Det er også folk i kommentarfeltet som synes denne ideen er interessant. Bjørnar mener det er helt perfekt, og Harrieth utdyper:

Kjempebra om nordnorske politikere skal få beslutte og ha innflytelse over nesten halve Norge fremfor at det meste avgjøres i Oslo. Hva er det med Nord-Norges politikere som ikke ønsker innflytelse over hverdagene i nord?

Harrieth

Troms har åpnet for muligheten til å slå seg sammen med Finnmark, mens Finnmark og Nordland har sagt nei. Selv om vi nok ikke vil få svar før til sommeren hva resultatet faktisk blir, er Roger Ingebrigtsen tydelig på hva han mener:

– Vi har ikke tid til lokale kamper mellom fylkene, vi må jobbe mye tettere sammen og få en sterk stemme.