– En viktig dom

Sametingspresident Vibeke Larsen oversender sine gratulasjoner, og roser Jovsset Ánte Sara for at han har våget å ta kampen for sin rett til å drive med reindrift. Dommen er en viktig, prinsipiell dom som vil få konsekvenser for samer fremover, mener Larsen.