NRK Meny
Normal

– Elever skal ikke til legen for en papirlapp

Allmennlegeforeningen etterlyser klare regler for hvordan de skal praktisere det nye regelverket for fravær i videregående skole.

Tom pult i klasserommet

Illustrasjonsfoto: Den nye fraværgrensen gjelder fravær fra timer i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Det nye fraværsreglementet innebærer at du ikke lenger kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i ett enkelt fag på videregående skole. Flere elever har nå henvist seg til sine fastleger for å få legeerklæring, men fastlegene har ikke fått instrukser på hvordan de skal håndtere ordningen.

– Uklarheter i regelverket

– Det er ikke gitt noen instruks til fastleger om praktisk håndtering av disse reglene. Det er dermed litt uklarheter i regelverket. I praksis er det adferden til elever og foreldre som har avgjort hvordan fastleger har håndtert dette, sier leder i allmennlegeforeningen, Kari Sollien.

Kari Sollien

Leder i allmennlegeforeningen, Kari Sollien.

Foto: Legeforeningen

I Alta har elevene fått beskjed fra sine fastleger at de ikke får erklæring før etter de har passert 10 prosent udokumentert fravær.

– Er dette rett praksis?

– Ja, ifølge helsemyndigheten er det en praksis i tråd med det nye regelverket. Der er det lagt opp til at du skal kunne være borte fra skolen inntil 10 prosent før det er behov for dokumentasjon. Men, i praksis opplever vi at veldig mange ungdommer tar kontakt ifra første fraværsdag fordi de ikke ønsker å ha udokumentert fravær i det hele tatt, sier Sollien.

Mener reglene er klare

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue, mener de nye fraværsreglene er klare, men sier de vil ta et møte med allmennlegeforeningen for å sikre at den nye ordningen går seg til på en god måte.

– Dette er først og fremst et forhold mellom lege og pasient. Det er ikke uklarheter i regelverket, men det er klart at når denne typen problemstillinger som denne i Alta dukker opp må vi ta tak i det, sier Thue.

Magnus Thue

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue.

Foto: Marte Garmann

Leder i allmenlegeforeningen, Kari Sollien, sier de støtter fokuset på nærvær i skolen. Hun sier det er formen på dokumentasjonsregelverket som er problematisk.

– Det må satses mer på å redusere fraværet på skolen. Vi ønsker den syke ungdommen velkommen til fastlegekontoret, men da fordi de trenger medisinsk hjelp, og ikke fordi de trenger en papirlapp, sier Sollien.

Skaper utfordringer for fastlegene

– Det er veldig mange som tar kontakt med oss og som ytrer seg i sosiale medier og andre plasser. De forteller at det er en vesentlig økning i antall henvendelser i år sammenliknet med andre år. I en ordning som er presset i tid, vil dette få prioriteringseffekter, sier Sollien.

– Hvilke konsekvenser snakker vi om?

– Fastlegen får dårligere tid til å gi hjelp til de som trenger det mer, som har alvorligere tilstand og er helt avhengig av medisinsk hjelp.

Lederen i allmennlegeforeningen sier de har tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet angående saken.