– Eldre innser ikke at de er ofre når barna deres slår og truer

Når eldre mennesker blir utsatt for vold og overgrep, er det ofte deres egne barn som står bak. – Be om hjelp, oppfordrer politiet.

Eldre kvinne

ULYKKELIG OFFER: «Jeg skjønner egentlig ikke hva som har skjedd. Vi gjorde så godt vi kunne som foreldre,» sa en 90 år gammel kvinne som var utsatt for vold fra sitt eget barn. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

På FNs eldredag 1. oktober vil politiet i Finnmark sette søkelyset på vold og overgrep mot eldre, og spesielt vold i nære relasjoner.

– Det er ingen løsning på problemet for de eldre hvis de holder sin historie for seg selv, sier Lilja Skljarova Hansen. Hun er koordinator for familievoldssaker i politiet i Finnmark.

Presset for penger

Lilja Skljarova Hansen

Lilja Skljarova Hansen

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Bare det siste året har politiet i Finnmark etterforsket og avdekket 30 saker der eldre er utsatt for vold og trusler. I 5 av disse sakene var overgrepet gjort av personer i nær relasjon til offeret. Slike saker er vanskelige å avdekke, sier Hansen.

– Mange eldre opplever ikke seg selv som ofre. Hvis de tar kontakt med hjelpeapparatet, sier de at det er sønnen eller datteren som har et problem.

En typisk overgrepssituasjon innebærer et barn som presser foreldrene for penger eller andre verdier, misbruker økonomiske fullmakter eller kredittkortet til foreldrene.

Eldre med hjemmeboende voksne barn som har rusproblemer eller psykiske lidelser er særlig utsatt. Det samme gjelder ektepar hvor en eller begge utvikler senil demens eller andre alvorlige lidelser.

Rammer 1 av 30

Astrid Sandmoe

Astrid Sandmoe

Forsker Astrid Sandmoe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er i ferd med å kartlegge omfanget av vold mot eldre i Norge. Så langt har de støttet seg på britiske undersøkelser, som sier at rundt 3 prosent av hjemmeboende eldre over 65 år utsettes for overgrep av den nærmeste familien.

Intervjuundersøkelser i Norge viser at selv oppegående og godt utdannede mennesker sliter med å se seg selv som ofre.

– Det er veldig stor forskjell på dem som er utsatt for vold fra partner sammenlignet med dem som er utsatt for vold fra voksne barn. Det er mye vanskeligere å innrømme at man er utsatt for vold fra barna, for det slår så veldig tilbake på en selv, sier Sandmoe.

Hun siterer en 90 år gammel mor: «Jeg skjønner egentlig ikke hva som har skjedd. Vi gjorde så godt vi kunne som foreldre. Vi var ikke så mye annerledes enn andre.»

– De sa ikke direkte at det var deres egen skyld, men det lå implisitt. De klarte ikke å ta inn over seg at det var et barn de selv hadde oppdratt, og de hadde en stor sorg over det som hadde skjedd i familien.

Kan hjelpe

Politiet oppfordrer de eldre til å be om hjelp.

– I tillegg til å etterforske saker kan vi gi veiledning og råd. Det er vi som er best på å foreta sikkerhetsvurderinger og sette i gang beskyttelsestiltak, og vi samarbeider med det kommunale hjelpeapparatet, sier Lilja Skljarova Hansen.

Lilja Skljarova Hansen og Anders Anundsen

Lilja Skljarova Hansen har tidligere fått pris av justisminister Anders Anundsen for arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet