– Det er ganske arrogant og frekt mot oss

Valgthriller i Finnmark avgjøres til uka.

Kari Carstens og Per Ollila

Kari Carstens og Per Ollila i Vadsø er begge enige i at sammenslåingen ikke er bra for Finnmark. De skal begge stemme nei.

Foto: Sidsel Vik

– Vi skal være for oss selv. Vi har klart oss godt, og kommer til å klare det videre, sier Kari Carstens, frisør i fylkeshovedstaden i Finnmark, Vadsø.

Hun er en av dem som har stemt under vårens folkeavstemning som skal ta stilling til hva innbyggerne i Finnmark mener om regionsammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

Mandag er den store valgdagen i Finnmark, og rundt 16. mai kan man forvente resultatet.

Monica Mæland

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland forstår motstanden i Finnmark, men sier hun likevel må følge Stortingets vedtak.

Foto: Erik Lieungh

Kan straffe seg

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har signalisert at hun kommer til å straffe finnmarkingene, hvis de ikke snart setter ned representantene til fellesnemnda snart.

– Finnmark styrer selv sin egen utvikling. Boikotter de å sette ned en nemnd, så setter vi en nemnd ned med innbyggertall, sier Mæland.

I den framforhandlede avtalen skal egentlig Troms ha 19 representanter, mens Finnmark ha 17. Men hvis dette heller skulle basere seg på innbyggertall vil ikke de cirka 75.000 innbyggerne i Finnmark være like godt representert mot de rundt 165.000 innbyggerne i Troms.

Det er departementet som endrer forskriftene, og Mæland mener dette ikke vil være spesielt vanskelig eller tidkrevende for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tarjei Jensen Bech

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech sier de nå kommer til å be om møte med statsminister Erna Solberg hvis resultatet viser et klart nei.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Avventer valgresultatet

Tarjei Jensen Bech (Ap), fylkesvaraordfører i Finnmark, sier de vil avvente til etter folkeavstemningen med å ta stilling til nemnda. Resultatet vil bli overbrakt statsminister Erna Solberg.

– Advarselen er merkelig. Hun har tidligere signalisert at det var greit å vente til etter folkeavstemningen, sier han til NRK.

Han sier de nå vil gå i gang med å telle stemmer. Men at valgresultatet for deres del er helt avhengig av et klart nei – og høy valgdeltakelse.

– Men vi har sagt at vi ikke vil sette medlemmer til nemnda før avstemningen er avklar. Vi vil ha respekt for at folk skal få si sin mening, sier han.

Hvis finnmarkingene likevel utnevner nemndmedlemmer i sitt møte i juni, mener ministeren at da er alt glemt.

– Det ville vi vært veldig fornøyd med. Jeg har ikke noe ønske om å gjøre det slik, men jeg må gjøre det som er nødvendig, sier hun.

– Men hvorfor ikke si at det fortsatt skal være 19-17, hvorfor må da nemnda settes ut fra innbyggertall?

– Vi må ha en nemnd som kan gjøre vedtak. Da må vi ha et flertall som møter, så da må vi endre forskriften og sammensettingen, sier hun.

– Du blir kalt arrogant. Hva tenker du om det?

– Min jobb er å gjennomføre vedtak Stortinget har fattet. Vi kan ikke lokalt velge å ikke forholde oss til slike vedtak. Så kan jeg forstå at man blir provosert at man lager en ny inndeling. Men vi gjør bare det hvis Finnmark selv melder seg ut og boikotter arbeidet. Jeg har stor respekt for motstanden i Finnmark, men det betyr ikke at vi kan overse Stortingets vedtak, sier Mæland.

Sammenslåing av Finnmark og Troms