NRK Meny
Normal

– Dårlig styring i Karasjok, mange klager på helsetilbudet

Store samarbeidsproblemer i ledelsen for Karasjok kommune går ut over helsetilbudet til befolkningen, mener fylkesmannen. Etter rotet med Utøya-pengene angrer han på at han ikke fulgte opp kommunen tettere.

Karasjok kommune

MANGE KLAGER: Karasjok kommune har fått mange og til dels alvorlige klager på helsetjenesten. Den manglende oppfølgingen av terrofrene fra Utøya er bare en del av bildet, ifølge Fylkesmannen.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Etter avsløringene av at 2 millioner kroner øremerket Utøya-ofrene er forsvunnet, går fylkesmann Gunnar Kjønnøy langt i å beskrive Karasjok som en kommune uten skikkelig styring.

– Karasjok kommune sliter på mange områder. De sliter i samarbeidet politisk i kommunen, de sliter i forholdet mellom politisk ledelse og administrasjon, og de sliter innad i administrasjonen. Det går ut over kvaliteten på tjenestetilbudet fra kommunens side. Utøya-ungdommene er jo en del av det, sier Kjønnøy til NRK.

Fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy

Administrasjonen og politikerne i Karasjok samarbeider for dårlig til at de har kontroll på helsetilbudet, mener fylkesmann Gunnar Kjønnøy.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Forstår kritikken

Karasjok kommunestyre vedtok i dag å gi Utøya-ungdommen 2 millioner kroner fra et fond, men tilbudet til de 12 ungdommene har uansett sviktet i en avgjørende fase.

Kjønnøy sier han at kommunen har vært fulgt opp tett – helt på grensa av hva Fylkesmannen kan tillate seg uten å krenke det lokale selvstyret.

– I akuttfasen og i tiden etterpå, i hvert fall det første året, var det veldig tett dialog med Karasjok og de andre berørte kommunene. Vi var langt inne i behandlingen av konkrete enkeltsaker.

– Det siste året har vi nok hatt mindre fokus på dette, også i lys av at vi har hatt en rekke andre alvorlige klage- og tilsynssaker som går på manglende helsetjenestetilbud fra kommunens side, sier Kjønnøy.

De pårørende har kritisert Fylkesmannen for å være for tilbakelent overfor Karasjok.

– I lys av at de det gjelder ser lite resultater av dette, så har jeg klar forståelse for at det fremmes en slik kritikk, sier han.

Angrer

Kjønnøy sier Fylkesmannen hadde et omfattende møte med formannskapet i november i fjor, der problemene så ut til å bli tatt på alvor. I ettertid angrer han likevel på at han ikke fulgte opp tettere etter møtet.

– Opposisjonen i formannskapet ba fylkesmannen granske saken i fjor høst. Vi syntes ikke det hadde prioritet. Fra vår side konsentrerte vi oss om tjenestetilbudet og ikke så mye om bruken av de 2,5 millionene, sier Kjønnøy.

Det ble kommunen selv som gransket saken, gjennom sitt eget kontrollutvalg, og rapporten kom i forrige uke.

Da sa Kjønnøy at det kan bli aktuelt å kreve deler av det øremerkede beløpet tilbake. Den avgjørelsen har han det fortsatt ikke travelt med.

– Det har mye mer hast ved seg å se om det fortsatt er ønsker fra de berørte om tilbud fra kommunen og få iverksatt slike tilbud – sent, men godt. Det formelle i forhold til pengebruken har vi nok tid til å rydde opp i ettertid.