– Bryter menneskerettighetene om vi stenger grensa

173 asylsøkere tok seg inn i Norge via Storskog i Finnmark onsdag. Samtidig slår en professor fast at det bryter med menneskerettighetene å stenge grensa.

Flyktninger over grensa fra Russland til Norge

LITT FÆRRE: 173 asylsøkere kom til Storskog onsdag, en liten nedgang fra rekorden på 196 dagen før.

Foto: Bård Wormdal

Onsdagens tall ligger nesten på det samme rekordhøye nivået fra de siste dagene, og det er ingen enkel løsning for å hindre dem som kommer hit uten reelt grunnlag for å søke asyl.

– Å stenge grensen helt med virkning for enkelte grupper er veldig vanskelig etter folkeretten. Det lar seg neppe gjøre, sier Kjetil Mujezinovic Larsen, professor ved senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen tok onsdag til orde for å stoppe asylsøkere fra Syria og Afghanistan som kommer gjennom Russland. Men professor Larsen mener Norge i så fall bryter menneskerettighetene.

Må vurderes hver for seg

– Vi har forpliktelser etter menneskerettskonvensjoner og flyktningkonvensjonen som tilsier at mennesker ikke skal returneres hvis de har et beskyttelsesbehov. De kan ikke returneres til områder hvor de har reell risiko for å bli utsatt for mishandling eller henrettelser. Og det er vurderinger som hver enkelt har krav på å få en individuell vurdering av, og som man ikke kan ta en gruppevurdering av på en grensepassering. Det krever forsvarlig saksbehandling på et annet nivå, sier Larsen.

Kjetil Mujezinovic Larsen

Professor Kjetil Mujezinovic Larsen: – Å stenge en bestemt gruppe ute fra Norge vil bryte med menneskerettighetene.

Foto: NRK

Politimester Ellen Katrine Hætta opplyste onsdag at 80 prosent av dem som har søkt asyl på Storskog den siste uka er afghanere. Lundteigen mener denne gruppa har hatt det trygt i Russland, og at de skal nektes å komme til Norge når de ikke har visum.

Regjeringen avviser ikke at de vurdere midlertidig stengning, men Larsen mener det vil bryte med de samme folkerettslige reglene.

– Å si at en bestemt gruppe mennesker ikke kan slippe inn i Norge på bakgrunn av gruppetilhørighet mener jeg vil være veldig vanskelig å forsvare etter folkeretten.

Kan ikke endre reglene

– Hva må til for at grensen skal kunne stenges?

– Å stenge grensen lovlig mener jeg vil være veldig vanskelig. Det krever endring av internasjonale regler som Norge selv ikke har mulighet til å endre. Norge kan selvsagt stenge grensene og ta de folkerettslige konsekvensene det innebærer, at vi med vitende og vilje begår et folkerettsbrudd. Det vil være en veldig uheldig tilnærming til situasjonen og noe som norske myndigheter absolutt bør og må unngå.