– Åpenbart er det ikke gjort nok

To tidligere og den nåværende fiskeriministeren sier de ikke har gjort nok for å løfte kvinnene i fiskerinæringen.

Fiskebåt Sandra Eira

Sara Andersen Eira tar et oppgjør med diskrimineringen av kvinner i fiskerinæringen. Det er ikke på sjøen hun opplever det – men på land!

Foto: Kristin Forland / NRK

– Vi ønsker at unge mennesker skal satse på fiskeri, og det er et politisk ønske at flere kvinner skal inn i fiskerinæringen, sier tidligere fiskeriminister, Helga Pedersen.

Stortingsrepresentanten lar seg opprøre av Sandra Andersen Eiras fortelling i helga, om hvordan hun blir diskriminert fordi hun er kvinnelig fisker og skipper.

Pedersen mener både Eira og andre kvinnelige fiskere fortjener stor respekt for yrkesvalget.

Tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener leverandører av varer og tjenester til fiskerinæringen må skjerpe seg, og kaller det uprofesjonelt.

– De må bare venne seg til at dette er ei næring som er en fantastisk flott arbeidsplass, også for jenter og damer. Dette er en viktig næring for Norge og Nord-Norge, og vi må hilse alle som vil etablere seg velkommen, sier Aspaker.

Sandra Andersen Eira

Sara Andersen Eira er lei av at folk i lokalmiljøet konsekvent henvender seg til mannskapet med spørsmål om båten, selv om hun er skipper. Hun sier også at menn blir fornærmet når hun snakker om lover og forskrifter innen fiskeri.

Foto: Kristin Forland / NRK

Kvinner faller fra

Kvinnelige heltidsfiskere har bare 12 av 1800 fiskekvoter landet rundt. Og antall kvinnelige fiskere har gått ned fra over 500 registrerte på 80-tallet til 273 i 2016.

– Vi ser heldigvis en positiv utvikling. Vi har gått fra 250 til 270 kvinnelige heltidsfiskere, men det er langt igjen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Under fiskeriforhandlingene i 2005–2006 var det en målsetting om fem prosent kvinnelige fiskere innen 2020. Det målet er ikke nådd.

Men hva har de gjort?

Vi spurte tidligere og nåværende fiskeriminister hva de har gjort for å få kvinner inn i næringen.

Helga Pedersen (2005-2009):

Helga Pedersen

– Hvis vi har mål om å være et likestilt samfunn, kan det ikke være sånn at bare menn kan utnytte våre felles fiskeressurser, sier stortingsrepresentant og tidligere fiskeriminister, Helga Pedersen (Ap).

Foto: Marte Lindi, NRK

– I min tid innførte vi nye rekrutteringskvoter for ungdom. Da var et av målene at flere kvinner skulle komme inn i næringen.

Et viktig tiltak, men ikke et tiltak som monner i den store sammenhengen, mener Pedersen selv.

– Vi har åpenbart ikke gjort nok, vi er på ingen måte i mål. Det skal sies at det ikke er det enkleste å få endra på, for det handler mye om holdninger, sier hun.

Elisabeth Aspaker (2013-2015):

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, her under et besøk i Øygarden Hordaland, mener dagens ordning med

– Den største jobben må næringen gjøre. Den må forberede seg på at de møter kvinner som krever å få like bra behandling som sine mannlige kolleger, sier tidligere fiskeriminister, nå EU-minister, Elisabeth Aspaker (H).

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Jeg jobbet intenst med å innføre lærlingekvote, slik at alle ungdommer på fiskeriutdanninger faktisk får med seg en fiskekvote på båt. Det gjør at flere fiskere vil ta med seg ungdommer om bord, og det kom flere jenter inn i disse ordningene.

I tillegg ga Aspaker økte bevilgninger til organisasjonen «Sett sjøbein», et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen.

– Jeg jobbet bevisst i mine to år, og særlig løftet fram jenter som både jobbet på båt og i marine sektor, sier Aspaker.

Per Sandberg (2015 – dd):

Per Sandberg (Frp)

– Det Sandra har opplevd er helt uakseptabelt. Vi jobber for å øke rekrutteringen i fiskerinæringen, så det å latterliggjøre det at vi har kvinnelige fiskere vil gjøre noe med rekrutteringen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg har ingen verktøy, og har ikke tenkt å bruke verktøy for å få kjønnskvotering på fiskekvoten. Det tror jeg ingen ønsker seg, ikke kvinner heller.

Sandberg synes det er viktig å snakke fram og rekruttere flere inn i yrket. Han anbefaler kvinner å søke rekrutteringskvote.

– Jeg tror kvinner ønsker å komme inn på en vanlig måte, og bli respektert og tatt på alvor. Og det er der vi kan starte alle sammen, og da vil vi se at rekrutteringen øker også, sier Sandberg.