– Alf, et gedigent eksempel på hvor galt det kan gå når du satser på én hest

Det gikk hett for seg da Hammerfest-politikerne diskuterte eiendomsskatt under kveldens valgkampdebatt.

Opptak av debatten i Hammerfest

Kveldens debatt ble gjennomført som en del av NRK og Amedias debatturne. Annie Henriksen (t.v.) gikk hardt ut mot ordfører Alf E. Jakobsen under kveldens web-TV-sendte valgkampdebatt. I midten, SVs Reidar Johansen.

Valglogo

Det som mandag skulle være et debattema om eiendomsskatt startet heller som en debatt om klimakrisen. Fordi Miljøpartiet De Grønne først ble tildelt ordet.

Bakgrunnen er at anlegg som Melkøya i Hammerfest kan bli fritatt for eiendomsskatt. Da kan Hammerfest, en by på 10 500 innbyggere, miste over 180 millioner kroner i skatteinntekter. Dersom regjeringen får viljen sin. Dette mener Hammerfest-ordfører Alf E Jakobsen er en «enorm katastrofe» for byens hans.

– Én hest

Men Miljøpartiet de Grønnes representant i panelet Annie Henriksen hadde lite sympati med ordføreren. Hun vridde det hele til at olje og gass i nord, som Snøhvit-feltet og Goliat-plattformen, egentlig aldri burde sett dagens lys.

– Dette ble gjort til tross for at vi visste at vi hadde en klimakrise foran oss og at det kom til å bli masse motstand. mot utvinning av olje og gass. Det har vært en ufornuftig forvaltning av ressursene, sa hun.

Dersom regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget vil det kunne lette forholdene for mange bedrifter, men føre til milliardtap for norske kommuner.

Skatten har blitt sett på som en velsignelse for blant annet Hammerfest etter utbyggingen på Melkøya. Men det mente ikke MDG som mener hammerfestingene heller burde satset på fiskeri og andre næringer.

– Jeg mener dette er et gedigent eksempel på hvor galt det kan gå når en kommune satser på én hest, sa Henriksen.

– Latterlig

Da Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen fikk ordet, kommenterte han ikke utspillet til MDG. I stedet var han opptatt av å understreke det han mener kan bli dramatiske konsekvenser for byen hans.

– Dersom vi mister 180 millioner kroner årlig i eiendomsskatt, vil det føre til investeringsstopp, vi må fjerne 200 stillinger og ta ned 60 millioner på drift hvert år, sa han.

VALG 2015: Debatt fra Hammerfest

FrPs 1. kandidat Arne Myrseth (t.h.) forsvarte regjeringen.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Men så kommer det store poenget, og det er vi har lånt penger fordi vi så på dagens ordning som trygg. Vi er på 2,3 milliarder i lånegjeld. Inntektene fra eiendomsskatten var øremerket til å betale dette ned, sa Jakobsen.

Og la til:

– Det som skjer nå er latterlig.

FrP tok ikke i bruk ord som «latterlig». 1. kandidat Arne Myrseth forsvarte heller sin egen regjerings politikk med at Norge som nasjon er avhengig av Melkøya, og derfor må legge forholdene til rette for naturgassfeltet.

– Dagens regjering vil på ingen måte trekke ut 200 millioner fra Hammerfest. I 2017 kommer det et nytt inntektssystem for kommunene, og her vil man se på verdiskapningen i den enkelte kommune og muligheten for at kommunene kan få igjen for verdiskapningen uten at det rammer næringslivet på samme måte som i dag. Så det er ikke et «sort-hvitt tema», slik det fremstilles som.