NRK Meny
Normal

– Advarer mot å sentralisere trafikksentralene

Trafikksentralen i Vardø kan på sikt bli flyttet. Samferdselsdepartementet utreder i disse dager trafikksentralene i landet. Flere modeller er foreslått, blant annet en felles sentral.

Kystverket

Herfra har Vardø Trafikksentral full kontroll over skipstrafikken langs norskekysten.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Fagforeningen i Kystverket advarer, og frykter at sjøsikkerheten kan måtte vike for økonomien.

– Av de fem alternativene som er beskrevet fra Kystverket så konkluderer NTL Kystverket med at den beste løsningen er at vi beholder de fem sentralene som vi har i dag.

Per Magne Ingebretsen er leder for Norsk tjenestemannslag i Kystverket. Ingebretsens fagforeningen frykter nå at en endring av trafikksentralene rett og slett kan gå ut over sjøsikkerheten i landet.

– Skal man slå sammen to sentraler må færre folk gjøre dobbelt så mye jobb, og man kan fort i stressede situasjoner ta feil avgjørelse, sier Ingebretsen.

Offisiell åpning av Vardø trafikksentral

I 2007 ble trafikksentralen i Vardø åpnet. Fra venstre sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen, rådgiver Anne Flones, fungerende kystdirektør Vigdis Bye, statssekretær Vidar Ulriksen, ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvik, kystdistriktssjef John Evensen og operativleder Vardø VTS Arne Bratland

Foto: Fiskeri- og Kystdepartementet

Forskjellige ansvarsområder

I Norge har vi fem sjøtrafikksentraler som overvåke skipstrafikken langs norskekysten. Det er Fedje, Kvitsøy, Brevik, Horten og Vardø.

Alle de ulike sentralene har hvert sitt område. For eksempel kontrollerer Vardø tankskip og annen risikotrafikk langs norskekysten og havområdene rundt Svalbard.

Kvitsøy overvåker utskiping fra gassterminalen på Kårstø. Horten kontrollerer og regulerer trafikk inn til Oslo, og Fedje tar seg blant annet av tankskipstransport til og fra Sture og Mongstad-terminalene, samt skipstrafikk inn til Bergen.

Men nå har Samferdselsdepartementet sendt en forespørsel om det ikke er mulig å effektivisere denne ordningen. I klartekst betyr det, at departementet lurer på om man kan spare penger på å kutte noen av trafikksentralene.

Fem ulike modeller er foreslått. Ett av dem er bevaring av dagens fem sentraler. Mens et annet alternativ er en felles sentral. De andre er sammenslåing i ulike varianter av de ulike stedene.

vardø trafikksentral

Trafikksentralen i Vardø ble etablert i 2007 og overvåker trafikken fra Rørvik i Nord-Trøndelag til Russland.

Foto: Kjersti Sjursen Lien / NRK

Sikkerhet i fokus

Kystverket selv har levert sine innspill til departementet, men vil ikke ovenfor NRK avsløre hva de har kommet fram til.

Arve Dimmen Kystverket

Kystverket selv har levert sine innspill til departementet, men vil ikke avsløre ovenfor NRK hva de har kommet fram til. Men Arve Dimmen lover at det er sikkerheten som står i fokus.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Jeg kan ikke gå inn på innholdet nå. Men vi har sett på ulike alternativer, og det som er viktig er at det ikke skal gå ut over sikkerheten, sier Arve Dimmen, Avdelingsdirektør ved sjøsikkerhetsavdelingen.

Dimmen sier at de i dag har ansvarsområdet langs kysten der de forskjellige sentralene er plassert.

– I de utredningene som vi har gjort så skal det fortsatt være samme ansvarsområde. Det betyr at antall operatører på vakt vil være omentrent det samme som i dag, sier Dimmen.

Dette er ikke godt nok for fagforeningen. De mener at man ikke må undervurdere kompetansen til de ansatte som faktisk sitte å overvåke kysten fra nettopp Fedje, Kvitsøy, Brevik, Horten og Vardø.

– Den lokale kompetansen er bygget opp over en årrekke. Skal man betjene flere plasser må man skaffe seg ny kompetanse, en krysskompetanse. Ved å endre dagens ordning kan man svekke sjøsikkerheten, sier Per Magne Ingebretsen, leder for Norsk tjenestemannslag i Kystverket.

Samferdselsdepartementet har ikke svart på NRKs henvendelser angående denne utredningen. Og det er foreløpig uklart når en avgjørelse skal tas.