80 år gammel krangel lagt død: Torsk og skrei er samme fisken

Norges Kystfiskarlag mener kysttorsk og skrei fortsatt må forvaltes forskjellig, selv om nye rapporter konkluderer med at begge er av samme art.

Torsk

Se torsken, se torsken... og er det en skrei er det samme fisken viser ny forskning.

Foto: Joachim S. Müller

Det er nettstedet forskning.no som forteller historien om hvordan denne årelange diskusjonen nå er brakt til ende takket være to ulike forskningsrapporter.

Disse rapportene kommer bare få år etter at andre forskningsrapporter fortalte at det ikke var mulig å slå fast hvorvidt det var ulike eller samme art.

Til nettstedet sier professor Jarle Tryti Nordeide ved Nord universitet at dersom det er riktig det som nå kommer fram, så ser det ut til at konflikten er løst og at skrei og kysttorsk utgjør to grupper som deler mange gener.

– Forvaltninga viktigst

Bjørnar Kolflaath i Norges Kystfiskarlag sier selv om de nye rapportene konkluderer med at skrei og kysttorsk er samme art, betyr det ikke at de bør forvaltes likt.

Torskefiske utenfor Senja

I over 80 år har fiskerne og forskere vært uenig om kysttorsk og skrei er samme art.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Vi er opptatt av at kysttorsken må forvaltes slik at den fortsatt blir tilgjengelig for dem som fisker i fjordene og at tilstedeværelsen for denne er jevn og forutsigbar, sier Kolflaath.

Han peker på at kysttorsken er stedbunden, mens skreien har sine gytevandringer.

– Derfor er det viktig for kystflåten, og spesielt for den mindre kystflåten som er mindre mobil, at man har to forvaltningsregimer. Forvaltningsregimet på kysttorsk må gjenoppbygge bestanden, sier Kolflaath

Kystfiskarlaget vil nå ha mer forskning på hvilken virkning oppdrettsanlegg har på levekårene for torsken i fjordene. Kysttorsken trenger en sunn fjord mener Kolflaath

– Vi trenger å få vite om oppdrettsnæringa påvirker fjordene på en slik måte at det rammer kysttorsken, sier han.

– Ikke helt identiske

Men selv om rapportene slår fast at det er samme fisk så presiserer professor Jarle Tryti Nordeide ved Nord universitet overfor NRK at kysttorsken og skreien ikke er helt identiske.

Jarle Tryti Nordeide

Professor Jarle Tryti Nordeide ved Nord universitet.

Foto: Susanne Lysvold / NRK

– Det er nok ikke slik at dersom kysttorsken skulle forsvinne så kommer skreien inn og overtar. Derfor er en differensiert forvaltning fortsatt viktig. Noe annet vil rett og slett være for risikabelt, sier Nordeide.

Han forklarer at det er nye metoder for genforskning som har ført til at man nå har kommet nærmere svaret på det 80 år gamle spørsmålet om kysttorsk og skrei.

– Genene er ikke hundre prosent like, men disse to fisketypene kan fortsatt lage avkom, noe som er en definisjon på at det er samme art, sier Nordeide.

Kolflaath sammenlikner forskjellen mellom kysttorsk og skrei med forskjellen mellom fiskere.

– Den ene arten trekker ut til Barentshavet, mens den andre liker å holde seg på en plass. Slik er det med fiskerne også. Det er noen som drar på lange turer og noen som liker å holde seg nært kysten, sier han.