70 kommuner krever at regjeringen følger opp Stortingets nye avgiftsforslag – innen neste uke

Forventer at kommunene i Norge skal få 25 øre for hvert eneste kilo fisk som eksporteres ut av Norge.

Oppdrettslaks i håv ved oppdrettsanlegg

Alta er sammen med 69 andre kommuner i Norge medlem av Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK), som nå krever at regjeringen følger opp Stortingets vedtak.

Foto: André Bendixen / NRK

Et vedtak fra Stortinget i juni, har skapt hodebry for regjeringa. Nå venter oppdrettskommunene langs norskekysten på at regjeringa legger fram en avgift for hver kilo oppdrettsfisk som blir eksportert.

Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.

Vedtak 854

Stortinget har allerede vedtatt at det skal tre i kraft innen 1. juli 2018, og at utredningen av avgiften skal legges fram sammen med årets statsbudsjettet.

– Det må komme. Det er en bestilling fra Stortinget til regjering, og vedtak skal man følge opp. Vi er mange kommuner som har ventet lenge på dette, sier Alta-ordfører Monica Nilsen (Ap) til NRK.

Arbeiderpartiet, Alta

Arbeiderpartiets ordfører i Alta, Monica Nilsen, er klar på regjeringa er forpliktet til å følge Stortingets vedtak. Hun er ordfører i Norges fjerde største oppdrettskommune.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Forventer 250 millioner kroner tilbake

I fjor solgte norske oppdrettsanlegg laks for 60 milliarder kroner, og ordføreren forventer at 250 millioner kroner av dette skal komme kommunene til gode.

Alta er sammen med 69 andre kommuner i Norge medlem av Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK), som nå krever at regjeringen følger opp vedtaket.

De bestilte en rapport fra analysebyrået Kontali i år, og det er her tallet 250 millioner kroner stammer ifra. Analyseselskapet har begrunnet dette i 25 kroner øre per kilo opp mot hvor mange kilo fisk Norge har eksportert ut av landet i gjennomsnitt de siste seks årene.

De hevder det enkelt vil kunne la seg gjøre å opprett en ny avgiftstype.

Fiskeriminister Per Sandberg har tidligere sagt at vedtaket fra Stortinget vil bli vanskelig å gjennomføre, fordi man ikke skiller mellom bearbeidet og ubearbeidet fisk – og at selskaper som går med underskudd også må betale avgift.

Fiskeriministeren har også rettet kraftig kritikk mot lederen for nettverket av kystkommuner, som han mener farer med bløff i diskusjonen.

Geir-Ove Ystmark

Administrerende direktør Geir-Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Foto: FHL/Ingunn A. Mæhlum

Oppdrettsnæringa er skeptisk til forslaget Stortinget har kommet med, og mener i likhet med Sandberg at forslaget vil ramme næringa – når det ikke går like godt som i dag.

– Historisk sett har vi har gode tider, men vi har også hatt tøffe tider. Vi mener prinsipielt at skatt på næringa bør kobles opp mot overskudd, slik at man ikke får beskatning av bedriftene når de har tøffe tider, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Ønsker mer igjen

Ordføreren i Alta mener kommunen hennes på 20.000 innbyggere vil kunne sitte igjen med cirka fem millioner kroner.

– Vi har lagt til rette for oppdrett i mange år, men inntektene har ikke fulgt med.

– Det er ikke nok med arbeidsplasser?

– Det bør være inntekter som går til kommunene som har lagt til rette, slik som andre bransjer. Det er penger som kommer godt med, og som vi kan bruke på næringsutvikling, lærere i kommunen og helse, sier hun.

Oppdrettslaks

Ifølge SSB solgte norske oppdrettsanlegg laks for 60 milliarder kroner i fjor.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK