600.000 til Samisk Filminstitutt

Regjeringen foreslår i årets statsbudsjett å øke bevilgningene til norsk film- og serieproduksjon med 50 millioner kroner til sammen i 2019. Internasjonalt Samisk Filminstitutt får 600.000 kroner. Tilskuddsordningene over Filmfondet økes med 30 millioner kroner, skriver ABC Nyheter.