34 millioner til beredskap i nord

Hovedredningssentralen for Nord-Norge skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet får 34 millioner kroner i støtte fra EU, og formålet er å styrke og utvikle teknologi som skal komme søk og redningsarbeid til gode. Dette er et samarbeid mellom tjue sentrale beredskapsaktører, universiteter og bedrifter, fra blant annet Norge, Finland, Sverige, Storbritannia, Island, USA, Canada og Russland.