30 meldinger om skader i nord

Forsikringsselskapet IF har så langt fått rundt 30 meldinger om skader etter uværet Ylva. Mange forretninger, skolebygg og private hus fikk ødelagt taket i vindkastene. Men selv om det trolig kommer flere meldinger utover dagen, forteller kommunikasjonsrådgiver i IF, Sigmund Clementz, at det bruker å komme overraskende få skademledinger etter ekstremvær i nord: