30 år gamle vogner skal forsvare Norge i krig

Feltvognene til Forsvaret er nesten antikk å regne i bilsammenheng. Samtidig er de en av hovedårsakene til alle trafikale uhell og ulykker under øvelser de siste årene.

Feltvogn, Telemark bataljon

Soldater fra Telemark bataljon trener på Rena med en ​​​MB 240 GD. Det er en upansret feltvogn med firehjulstrekk som har vært i bruk i Forsvaret siden midten av 1980-tallet. Dette er den eldste modellen de bruker, og det finnes 238 stykker av den.

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

– Feltvognene har en teknologi som er 30 år gammel, mens de fleste vognførere er lært opp på biler som er full av sikkerhetssystemer. Det er en ting vi ser nærmere på, sier talsmann for Hæren, Ole Johan Skogmo.

NRK meldte fredag at det har vært vesentlig antall trafikale hendelser under store militære øvelser de siste årene. Siden 2014 har det vært 100 slike uhell og ulykker.

Ole Johan Skogmo

– Men Landmarksutredningen vil gi svar på hvilke typer kjøretøy vi skal ha. Om feltvognen har gjort sitt er det sikkert mange meninger om, sier pressetalsmann i Hæren, Ole Johan Skogmo.

Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvaret

Feltvogner er involvert i de aller fleste av dem, sier Skogmo. Senest nå under øvelsen Joint Viking har det vært seks slike uhell, hvor det i fire av tilfellene involverte en feltvogn.

– Når du kjører kjøretøy som til forveksling er likt det du har kjørt før, men mangler sikkerhetsutstyr som har kommet de siste 30 årene, så er det en overgang. Isolert sett, er det mindre sikre biler enn du får kjøpt i butikken i dag, erkjenner talsmannen.

Trafikkhendelser under militærøvelser

Øvelser

Cold Response-14

Joint Viking-15

Cold Response-16

Joint Viking-17

Trafikkovertredelser og uhell

55

10

26

7

Trafikkulykker

4

1

Sum

59

10

27

7

Tallene er hentet fra de store øvelsene i Norge de siste fire årene, og som er under kommandoen til Forsvarets operative hovedkvarter.

– Det vi har

Forsvaret kompenserer sikkerheten med å senke hastigheten på bilene.

– Vi senker med til dels halvparten av det som er tillatt enkelte plasser. Så kan man jo diskutere hva det gjør med trafikken for øvrig med tanke på utålmodighet, men det prøver vi å påvirke gjennom informasjon om at vi er der, sier Skogmo.

– Men er det forsvarlig?

– Det er et definisjonsspørsmål. Det er ikke noe å legge skjul på at så gammel teknologi er gammelt når det kommer til bil. Det er det materialet vi har, og inntil videre må vi kompensere.

Feltvogn i ulykke

En feltvogn tok fyr, en annen havnet oppå rekkverket. To militære kjøretøy har krasjet med hverandre. Få dager inn i øvelsen Joint Viking har Forsvaret notert seg syv uhell.

Foto: Ole Morten Johnsen

Levetiden passert

Nylig annonserte Forsvarsdepartementet at Heimevernet skal få nye feltvogner innen 2020. Der skriver de at de har passert beregnet levetid, og at flere krav til sikkerhet ikke er oppfylt. Blant annet har vognene verken veltebøyler eller sikkerhetsseler.

Frank Sølvsberg

– Sikkerheten vurderes kontinuerlig for å påse at aktiviteten tilpasses forholdene, sier oberstløytnant og talsmann i Forsvarsdepartementet, Frank Sølvsberg.

Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

Men alle kjøretøyene i Forsvaret er i forskriftsmessig stand, sier oberstløytnant og talsmann Frank Sølvsberg i Forsvarsdepartementet. Under Joint Viking er to tredeler av hjulkjøretøyene feltvogn. Dette kan påvirke statistikken over kjøretøy som er involvert i trafikkhendelsene, mener han.

– Årsaken til uhell med feltvogn opplever vi er sammensatt, som med trafikkuhell for øvrig. De fleste uhell med feltvogn skjer på vinterføre, i likhet med sivil trafikk, sier Sølvsberg.

Forsvaret har et fast system for vedlikehold av kjøretøy, og feltvognene gjennomgår årlig service.

– De eldste feltvognene vi benytter i dag ble anskaffet i 1982–1984. De nyeste vi bruker er fra 2010. Men vi vurderer kontinuerlig behovet for nytt materiell for å løse oppdragene, inkludert feltvogner, sier Sølvsberg.