NRK Meny
Normal

162 av 267 deltidsansatte brannkonstabler i Finnmark mangler utdanning

Hammerfest Brann og Redning arrangerer kurs som skal gi deltidsansatte brannkonstabler obligatorisk utdanning. Nå står kurset i fare for å bli kansellert på grunn av lav deltagelse.

Brannsjef Arne Myrseth

Brannsjef i Hammerfest, Arne Myrseth, syns det er uakseptabelt at deltidsansatte ikke har den nødvendige utdannelsen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– En brann- og redningsmedarbeider står med livet ditt i hendene, eller skal håndtere en husbrann der du er i ferd med å miste alt. Da må de kunne jobben sin. Kommunene, og i første rekke politikerne, må sørge for at brannvesenet blir utdannet, sier brannsjef i Hammerfest, Arne Myrseth.

Han er fortvilet over at ikke flere deltidsansatte i brannvesenet i Finnmark har den lovpålagte utdannelsen de skal ha.

Statistikken viser at faren for å dø i brann er dobbelt så stor i Finnmark som i resten av landet.

Brann Kaiskuru Alta

Brannberedskapen er for dårlig i mange Finnmarkskommuner. Det gjør at sjansen for å dø i brann er dobbelt så stor som i resten av landet.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

– Ikke prioritert

– Det verste som kan skje er jo at man taper menneskeliv. Kommunene har ansvaret for å utdanne, drive, og holde en tilstrekkelig brannberedskap.

Mens Hammerfest kommune ikke har noen deltidsansatte, har Kautokeino 27. Bare 4 har den påkrevde utdanningen.

– Kurset er dyrt, og er ikke prioritert fra kommunens side. Mannskapenes vilje til å gjennomføre kurset er heller ikke så stor. Med deltidsansatte er det et problem at ansatte ikke vil være borte hjemmefra så lenge, sier brannsjef i Kautokeino kommune, Nikken Turi.

Han tror brannkorpsene må bli flinkere til å synliggjøre for politikerne at dette er et lovkrav som må følges opp.

– Uakseptabelt

Justisdepartementet har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap å gjennom Norges brannskole påse at kompetaneetterslepet lukkes. Grunnutdannelsen for brannkonstabler gjennomføres normalt gjennom et 8 ukers kurs ved Norges brannskole på Fjelldal.

Arne Myrseth

Brannsjef i Hammerfest, Arne Myrseth, ber kommunene ta tak.

Foto: Allan Klo / NRK

Kursets lengde og beliggenhet har lenge vært grunnen til at få velger å dra, men nå er den unnskyldningen mindre gyldig.

– Staten har kommet med et tilbud om kurs i Finnmark, så i stedet for å reise bort i åtte uker kan man utdanne en konstabel på to uker i Finnmark. Dessverre syns enkelte konstabler det er vanskelig å være lenge hjemmefra, og syns det går bra uten kurs. Det syns jeg er uakseptabelt.

Hammerfest Brann og Redning arrangerer i år to kurs, i uke 21 og uke 24, men på grunn av svært få påmeldte står de nå i fare for å måtte kansellere kursene.

– Burde vært innarbeidet

Ordfører i Kautokeino, Johan Vasara, er enig i at det må skapes en bedre bevissthet rundt problemet.

Johan Vasara

Ordfører i Kautokeino, Johan Vasara, mener bedre rutiner må på plass.

Foto: Susanne Hætta

– Vi er kontinuerlig nye politikere som velges inn i kommunestyret. Dersom man ikke har rutiner for dette, og det skal være opp til kommunestyret og formannskapet å prioritere økonomisk, er det ikke gitt at man har den nødvendige kunnskapen og informasjonen for å kunne prioritere brannvesenet lokalt.

Han mener at fagavdelingene må sørge for at politikerne blir informert, og at kurset burde vært innarbeidet som en selvfølgelighet i nødetaten.