NRK Meny
Normal

150 reinsimler kan være løsninga for framtidig kraftlinjeutbygging

150 reinsdyr blir nå utstyrt med GPS-sendere for å kartlegge om den nye 420 kilovolts kraftlinjen fra Balsfjord til Skaidi vil forstyrre reinens bevegelsesmønster.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya

150 rein skal følges for å kartlegge om de påvirkes av en ny kraftlinje. Arkiv.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dette er en del av Statnetts konsesjonskrav for utbygging av den ny 420 kV kraftlinjen som strekker seg fra Troms til Finnmark.

Sindre Eftestøl

Konsulent fra forskningsbedriften Naturrestaurering AS, Sindre Eftestøl er nå med på GPS-merking av rein for å følge reinens bevegelsesmønster og påvirkning av kraftledninger.

Foto: NRK

– Senderne settes på simler for de er mest følsom for forstyrrelser. Vi skal finne ut hvordan de mest sensitive dyrene reagerer, forklarer konsulent fra forskningsbedriften Naturrestaurering AS, Sindre Eftestøl. Hvis simlene ikke reagerer så vil ingen andre dyr gjøre det.

Kraftlinjen går rett gjennom trekkruta for vårflytting og kalveområder for flere reinflokker. Merkingen gjøres for å følge reinens bevegelsesmønster og påvirkning av kraftledninger, med signal fra senderne hver 18. time.

– Vi skal følge de gjennom hele året. Slik får vi en kontinuerlig kartlegging av den totale arealbruken. Nå skal vi samle data både før anleggsarbeidet begynner, under og etter. Så skal vi sammenligne bruken gjennom disse forskjellig periodene.

GPS-merket reinsdyr

GPS-merket reinsdyr.

Foto: Bjørn Haavind / NRK

Fordeler og ulemper

Styremedlem i reinbeitedistrikt 35 Favrrosordna, Nils Aslak Eira, er en av reineierne som er med på prosjektet. Han synes det er greit å kunne følge reinens bevegelser via datainfo, men er klar på at det også er ulemper med slik merking.

Nils Aslak Eira

Styremedlem i reinbeitedistrikt 35 Favrrosordna, Nils Aslak Eira, er en av reineierne som er med på prosjektet.

Foto: Nils Aslak Eira / Privat

– Verst er hvis klavene fester seg fast i hverandre. Da dør reinen, sier Eira. Han peker også på at det kan være for få rein som er merket i forhold til hvor mange rein som er i flokken, slik at det blir feil data.

For Statnett er dette en pålagt oppgave i forbindelse med konsesjonen for utbygging av kraftlinjen. Det er et krav fra departementet, forteller kommunikasjonsdirektør Berit Erdal i Statnett:

– Det er for å se hvordan mønsteret til reinene endrer seg, og for å se hva kraftledningen har å si i forhold til reinens bruks- og bevegelsesmønster, sier Erdal.

Har vært konflikt rundt utbygginga

Det har vært uenigheter og konflikter mellom Statnett og reineiere om kraftlinjeutbyggingen, men nå har de også fått på plass et greit samarbeid, mener Erdal.

Berit Erdal

Kommunikasjonsdirektør Berit Erdal i Statnett forteller at merkinga er et krav fra departementet.

Foto: NRK

– Vi har et nokså nært og godt samarbeid med reindriftsutøverne. Det er mange som er berørt på denne strekningen – godt over tretti stykker.

Erdal forteller at det har vært en dialog over mange år.

– Det er ikke alle som ønsker denne kraftlinjen velkommen, men samtidig så er det også mange som innser at det er nødvendig for å drifte dagens samfunn med det behovet vi har for kraft.

Det er et samarbeid som også reineier, Nils Aslak Eira er enig i.

– Det er ulemper med utbygging, men man kan ikke stoppe verden av den grunn. Det er viktig å tenke samarbeid. Det er bedre enn om vi bare går imot, mener Eira.