– Krabbefisket gjør havet til en søppelplass

Tusenvis av etterlatte krabbeteiner sto som dødsfeller for snøkrabber og fisk i over et år. Miljøpartiet De Grønne ber fiskeriministeren levere en løsning på forsøplingsproblemet i Barentshavet.

Forlatte teiner og tauverk fra en ryddeaksjon i Barentshavet

DØDSFELLER: Noen av de etterlatte teinene som ble hentet opp fra bunnen av Smutthullet i sommer av et fiskefartøy. Dette kommer i tillegg til Fiskeridirektoratets ryddeaksjon.

Foto: PRIVAT

På et tokt i sommer ble hele 8600 teiner hentet opp fra bunnen av Barentshavet. Ryddeaksjonen i regi av Fiskeridirektoratet foregikk i den norske delen av Smutthullet.

I rapporten fra toktet går det fram at det var omkring 15.000 snøkrabber som var fanget i de forlatte fiskeredskapene. Teinene var etter hvert blitt tomme for agn, og krabbene overlevde på fisk som forvillet seg inn.

– Jeg reagerer med sjokk, men også med tristhet, sier Toine C. Sannes i MDGs sentralstyre.

Hun har fått tilgang til rapporten som ble ferdigstilt i juli, men som ennå ikke er publisert på Fiskeridirektoratets nettsider.

Sannes har også blitt kontaktet av trålfiskere som på eget initiativ har hentet opp og levert hundrevis av teiner i august.

– Det som har skjedd her over et par år er litt «ute av øye, ute av sinn». Vi får dette veldig tett på livet når vi ser at reketrålere kommer til land med enorme mengder søppel og plast.

Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne

Toine C. Sannes og MDG ber fiskeriministeren svare på hvordan han vil stoppe forsøpling og spøkelsesfiske knyttet til snøkrabbefangsten.

Foto: Svea P. Sannes

– Har ikke gjort jobben sin

Snøkrabben er forventet å gi enorme inntekter. Sannes tror problemet er at mange har kastet seg på dette fisket i en Klondyke-stemning.

– Mange aktører har blitt med veldig fort. Så har ikke regelverket og håndhevingen av det fulgt med i svingen, tror hun.

– Regelverket er ikke fulgt, og myndighetene som har ansvaret for å følge opp regelverket har ikke gjort jobben sin. Det må vi alle være enige i når vi ser bildene av hva som blir med opp fra sjøen og inn til land.

Strengere regler

Sannes sier at MDG vil ta saken til Stortinget.

– Vi ber fiskeriministeren om svar på hvordan dette kunne skje, hva man nå skal gjøre for å få dette under kontroll – og ikke minst få ryddet opp i svineriet som fyller Barentshavet.

– Det er godt mulig regelverket er godt nok, men det kan også tenkes at vi trenger et strengere regelverk, for eksempel godkjenning for å drive dette fisket.

Kan bli mikroplast

I tillegg til de 8600 teinene ble det også tatt opp 270 kilometer tau i sommerens ryddeaksjon. Spøkelsesfisket er ikke det eneste problemet. Etterlatt redskap kan bli til skadelig mikroplast og hindre framtidig fiske i området.

NRK har bedt Fiskeridirektoratet om en kommentar til saken, men så langt har ingen kunnet stille til intervju.

Fiskefartøy har plikt til å melde inn hvor de setter ut redskap og til å melde redskapene som tapt hvis de ikke lykkes med å få dem opp. NRK har ikke fått svar på om alle teinene var rapportert som mistet, eller om de lar seg spore tilbake til fartøyene som satte dem ut.