10.000 mann skal krige seg gjennom Finnmark

Både amerikanske og britiske soldater skal krige skal seg gjennom Finnmark sammen med Brigade nord i vinter. NUPI-forsker tror øvelsen som trolig er den største noensinne i Finnmark vil provosere russerne.

Stormpanservogn

Stormpanservogner fra Brigade nord skal sammen med fly, helikoptre, stridsvogner, marinefartøyer være med på å trene vinterkrig i Finnmark i mars.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Øvelsen er enda større enn den forrige vinterøvelse i Finnmark, som ble arrangert for to år siden.

Og da var det den største øvelsen i Finnmark siden 1967.

Så langt NRK har klart å lete tilbake i oversikt over gamle øvelser var øvelsen i 1967 den til da aller største i Finnmark med 8.000 deltakere. Neste års øvelse er dermed blant tidenes største lengst nord.

– Ved å bruke Finnmark får vi både utnytta det øvingselementet som ligger i å forflytte avdelinger fra baser i Sør-Norge og Indre Troms nordover og de gode øvingsforholdene for skarpskyting i Halkavarre, forklarer pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

– Dette er en øvelse som er varslet i god tid og foregår så langt unna russegrensen at det ikke burde være noen grunn til å frykte at noen skulle føle seg provosert, sier Moen.

– Vil bli brukt

Julie Wilhelmsen.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Foto: Christopher Olssøn / Nupi

Men seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt tror øvelsen vil bli brukt av russerne til å vise at Nato øker sitt nærvær i grenseområdene.

– Det er sannsynlig at en slik øvelse derfor både vil føre til reaksjoner og til at russerne vil foreta seg noe på sin side av grensen, sier hun.

Også i 2015 iverksatte russiske styrker en øvelse som svar på den norske øvelsen i Finnmark

Britisk og amerikansk

Øvelse Joint Viking starter i begynnelsen av mars og foregår i om lag en uke, der det meste av aktiviteten vil foregå mellom Alta, Porsanger og Karasjok.

– Det er en norsk øvelse, men vi har invitert amerikanske og britiske styrker til å trene sammen med oss, sier Moen.

De amerikanske styrkene er de samme som også trener på Værnes, og deres utplassering i Norge har skapt debatt både i Norge og i Russland.

Oberstløytnant Ivar Moen

Oberstløytnant Ivar Moen er talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, som har ansvaret for gjennomføringen av vinterøvelsen i Finnmark i mars.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Øvelsen vil omfatte både sjø-, land- og luftstyrker og totalt vil det være 750 utenlandske soldater som deltar.

Til sammen deltar 10.000 soldater, noe som er noe mindre enn øvelse Cold Response 2016 der 15.000 mann deltok. Største landstyrke er Brigade nord.

– De utenlandske styrkene skal for øvrig operere integrert i de norske avdelinger, og kommer ikke til å operere på egen hånd, sier Moen.

Isbanding på Porsangmoen

US Marines trener på isbading på Porsangmoen. Amerikanske og britiske styrker skal også i vinter trene på vinterferdigheter i Finnmark.

Foto: Anna Elisabeth Martinsen / Forsvaret

– Enkeltmannsferdigheter viktigst

Ifølge Forsvaret er hensikten med øvelsen å trene soldater i å handtere vinterforhold og samtidig kunne løse militære oppdrag. Moen forklarer at øvelsen ikke er bygd opp på samme måte som tidligere vinterøvelser i Troms der militære styrker må settes inn som fredsbevarende eller fredsopprettende styrker mellom land grupperinger i konflikt, slik norske styrker har operert blant annet på Balkan gjennom en årrekke.

– Her fokuserer vi mer på at hver enkelt soldat og hver avdeling fortsatt skal kunne operere og løse sine oppdrag selv om det er tøffe klimatiske forhold, sier Moen.