Kortere rullebane i Lakselv

Avinor må avklare om det vil ha noen praktisk betydning med kortere rullebane på Lakselv Lufthavn. Avinor ønsker å kutte rullebanen med 150 meter, og vil heller ha en tilsvarende lengre sikkerhetssone. De mener det ikke vil ha noen konsekvenser for kapasiteten på Lakselv lufthavn Banak. Fylkesordfører Runar Sjåstad har bedt om et svar fra Avinor innen to uker. Det melder avisa Sagat.