Ankesak om dyremishandling

De to reindriftsutøverne som i september ble frifunnet i saken om dyremishandling i tingretten, må snart i retten igjen. Ankesaken vil bli ført i Hålogaland lagmannsrett i juni neste år, og vil vare i omtrent tre uker.