285,5 millioner til Sametinget

Regjeringen foreslår å bruke 314 millioner på samiske formål i 2016, skriver NRK Sápmi. I overkant av 285 millioner skal gå til Sametinget for å bidra til revitalisering av samisk språk og kultur. 41,5 millioner kroner skal gå til grunnopplæring, inkludert utvikling og produksjon av læremidler for samiske elever.