- Staten må overta ansvaret

Hasvik kommune har nå fått rapporten med konsekvensutredninga om fergesambandet mellom Øksfjord og Hasvik, der det 1. januar ble satt inn to nye gassferger i trafikk. Etter å ha lest rapporten ber ordfører Eva Husby i Hasvik kommune, om at staten må overta ansvaret for riksvegfergene igjen. Det fordi hun mener at fylkeskommunen er mer opptatt av pengebruken enn å gi et godt fergetilbud til befolkningen.