NRK Meny

- Nå haster det

Arbeidet med politireformen skal pågå 4-5 år til, men forsker Helge Renå mener det haster med å gjennomføre en spørreundersøkelse blant alle ansatte i politi- og lensmannsetaten. Ifølge Renå er utfordringen med tidligere evalueringer av offentlige reformer, det at det ikke er gjennomført tilfredsstillende målinger av hvordan situasjonen var før reform. Tillitsvalgte i politiet i Finnmark har tidligere uttalt at politireformen har ført til drastiske innsparinger i fylket.