- Flypassasjeravgifta har skylda

Det er den nye flypassasjeravgiften som er skylden i nedgangen i antall flypassasjerer i Finnmark. Det mener Ingalill Olsen, leder i Finnmark Arbeiderparti. Finnmark kan ikke leve med denne avgiften skriver hun i en pressemelding. 11. Juli meldte Avinor om nedgang i antall flypassasjerer på flyplassene Alta, Kirkenes, Hammerfest og Lakselv.