Menn ved Bangladesh sin paviljong

Gutta i Glasgow

Menn snakker mest og har flest plasser rundt bordet når verden skal løse klimakrisen.

– Det er ikke lett å være en av de få kvinnelige stemmene i så mange møter, sier klimaforhandler Marianne Karlsen.

Som kvinne og leder på klimatoppmøtet i Glasgow skiller hun seg litt ut.

– Jeg må innrømme at det av og til er ganske ensomt, sier hun.

Marianne Karlsen

Ikke bare forhandler Karlsen på vegne av Norge, hun leder også en av FNs viktigste klimakomitéer.

Medlemmene samles flere ganger årlig, delvis digitalt etter pandemien.

– Altså, du er ikke en av gutta. For det første har de et eget språk. De er veldig bekreftende overfor hverandre, de kaller hverandre med fornavn. Og de har sine egne chat-grupper, sier Karlsen.

I den norske delegasjonen er Karlsen derimot ikke alene.

Klimaforhandler Ane Rostrup Gabrielsen har følt på den samme ubalansen.

Menn på COP26

Det kan vise seg at denne følelsen stemmer.

Fem menn i stol

Når klimaavgjørelsene tas, er det nemlig flere menn enn kvinner som besitter rollene med mest makt, viser årets måling fra FN.

Klimaaktivist

Det vil de gjerne endre.

Kvinner og jenter er ofte mest sårbare for klimaendringene.

aJut_Jsw2o8
Reuters

Klimaendringer kan forverre ulikhetene som allerede finnes mellom kvinner og menn, ifølge FN. For eksempel kan jenter oftere bli tatt ut av skolen for å hjelpe til hjemme etter ekstremvær. 

Menn i sirkel

Kvinner utgjør litt over en tredjedel av klimakomitéene, som samles flere ganger årlig.

Blant delegatene, altså de som representerer landene, er det tilnærmet likt.

Men det gjelder ikke om man ser på sjefsrollene blant delegatene. Da øker den mannlige andelen til 61 prosent.

Marianne Karlsen og Ane Thingstad Størksen

Det er et stort problem, mener de norske klimaforhandlerne.

Menn på COP26

– Det er altså så utrolig skjevt. Jeg er den fjerde kvinnelige valgte lederen av min komité gjennom 25 år, sier Karlsen.

Nordisk paviljong

Karlsen mistenker at andelen menn er enda høyere enn tallet viser.

FN ikke har målt kjønnsfordelingen i sjefsrollene hver for seg, til tross for at det er hovedforhandlerne som har mest makt.

Sirkel med unge kvinner

Delegatene er redde for at kvinner kun tar del i det som blir ansett som de «myke» diskusjonene.

Kvinner ved paviljongene

– Der pengene er liksom, der sitter mennene og bestemmer, sier Karlsen.

I styret som dreier seg om klimakvoter, sitter det 90 prosent menn, ifølge FN-rapporten.

Ane Thingstad Størksen

– Jeg har sittet i det rommet som forhandler likestilling og klima. Der var det nesten bare kvinner. Jeg tror det var tre menn, sier Rostrup Gabrielsen.

Èn kvinne, flere menn

FN har også målt hvem som snakker mest. Resultatene viser at mannlige delegater står for 74 prosent av den totale taletiden.

Kvinnearrangement på COP26

Det vil denne gjengen endre.

Derfor treffes de for å dele sine erfaringer, der målet er å få flere kvinner inn i forhandlerrollen.

Zakia Khattabi

– Vi utgjør nær halvparten av verdens befolkning. Vi skal ha en plass ved det bordet, sier Zakia Khattabi.

Hun er klimaminister i Belgia.

Tekniker på COP26

Den eneste mannen som har møtt opp til paneldiskusjonen, er teknikeren.

Event på COP26

Og etter hvert en fotograf.

Kvinnene på møtet er uansett enige om det er et behov for at de tar mer plass.

Delegatene fra Norge mener landene må prioritere å sette kvinner i lederposisjoner.

Marianne Karlsen

– Noen må step down, rett og slett. Sånn er det bare, sier Karlsen.